หน้าแรกTrade insightอาหารแปรรูป > การปนเปื้อนเชื้อโรค: ข้อควรระวังในการส่งออกสินค้าอาหารมาสหรัฐฯ ( สคต. ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 )

การปนเปื้อนเชื้อโรค: ข้อควรระวังในการส่งออกสินค้าอาหารมาสหรัฐฯ ( สคต. ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 )

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login