หน้าแรกTrade insightข้าว > การบริโภคข้าวในเกาหลีใต้แตะระดับต่ำสุดอีกครั้งในปี 2565 ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566

การบริโภคข้าวในเกาหลีใต้แตะระดับต่ำสุดอีกครั้งในปี 2565 ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/963630/963630.pdf&title=963630&cate=455&d=0

Login