หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > การจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล Boxing Day

การจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล Boxing Day

สถานการณ์เงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรยังคงสูงถึง 4.3% ผู้คนยังคงมีความระมัดระวังในการจับจ่ายสินค้าที่ไม่จำเป็น ผู้คนมีแนวโน้มใช้ช่วงเวลาวันหยุดคริสมาสต์และ Boxing day กับครอบครัวมากขึ้นและงดการออกไปจับจ่ายซื้อของนอกบ้านในวัน Boxing Day เนื่องจากส่วนใหญ่ได้ซื้อของลดราคาแล้วตั้งแต่ช่วงเทศกาลลดราคา Black Friday ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ซึ่งคาดว่าผู้คนจะเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยอีกครั้งในช่วงวันที่ 27-29 ธันวาคมมากขึ้น ในขณะที่ผลการสำรวจของบริษัท New West End ยังพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีการจับจ่ายใช้สอยในย่านธุรกิจสำคัญของลอนดอน (Westend) มากขึ้นถึง 5% แสดงให้เห็นว่าลอนดอนยังคงเป็นจุดหมายระดับโลกสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสมาสต์

ผู้ให้บริการข้อมูล MRI Software คาดการณ์ว่าเทศกาลลดราคาสินค้า Boxing Day ส่งผลให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าปลีกหรือ High Street มากขึ้น (footfall) ถึง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมผู้คนจะออกมาเลือกซื้อสินค้าสำหรับเป็นของขวัญในสัปดาห์ก่อนคริสมาสต์และร้านค้าจะปิดในวันคริสมาสต์และกลับมาเปิดอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น (26 ธันวาคม) ซึ่งในปีนี้ผู้คนจับจ่ายใช้สอยในย่านธุรกิจของลอนดอนมากขึ้นถึง 10.6% เพิ่มขึ้นจากช่วงการแพร่ระบาดของโควิดถึง 1.6% นอกจากนี้ ในขณะที่ธนาคาร Baclays คาดว่าผู้คนจะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 253 ปอนด์ในช่วงเทศกาลลดราคา หรือมีการใช้จ่ายรวมมากถึง 4,700 ล้านปอนด์ในช่วงนี้ และผู้คนในเมืองอื่นๆ นอกจากลอนดอนยังคงมีการจับจ่ายที่ไม่สูงมากนัก

สินค้าที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลลดราคาที่คาดว่าจะได้รับความนิยมลำดับแรก ได้แก่ สินค้าแฟชั่น (34%) เช่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และเครื่องประดับ รองลงมาได้แก่ สินค้าเครื่องบำรุงผิว (23%)

ที่มา: Financial Times / BBC News / The Guardian

ข้อมูลเพิ่มเติม/ ความเห็น สคต.

 

ผู้คนในสหราชอาณาจักรได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผู้คนยังคงมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างมาก ในขณะที่การเลือกซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์ยังคงเป็นอีกปัจจัยให้ผู้คนออกไปเลือกซื้อสินค้านอกบ้านน้อยลง อย่างไรก็ตาม ลอนดอนยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดหมายที่สำคัญของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดในช่วงสิ้นปี ซึ่งมีส่วนในการกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการเป็นอย่างมาก โดยมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลกลับมาใช้นโยบายคืนภาษี (VAT Refund) ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้สหราชอาณาจักรกลับมาเป็นจุดหมายในการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน สหราชอาณาจักรได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ ของสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคของผู้บริโภคภายในประเทศและนักท่องเที่ยว รวมถึงรูปแบบในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคและผู้รับบริการเพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้เหมาะสมตามสถานการณ์

 

—————————————————–

สรุปโดย สคต. ลอนดอน

อ่านข่าวฉบับเต็ม : การจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล Boxing Day

Login