หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > การก่อสร้างทางรถไฟจีน-คีร์กีซสถาน-อุซเบกิสถาน (CKU Railway) ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

การก่อสร้างทางรถไฟจีน-คีร์กีซสถาน-อุซเบกิสถาน (CKU Railway) ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

การก่อสร้างทางรถไฟจีน-คีร์กีซสถาน-อุซเบกิสถาน (China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway: CKU Railway) ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด  โดยว่ากันว่า การเลื่อนออกไปเป็นเพราะปัญหาทรัพยากรทางการเงิน โดย นาย Gennady Bessonov เลขาธิการสภาประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการขนส่งทรานส์-ยูเรเชียน (The International Coordinating Council for Trans-Eurasian Transportation) รายงานว่า โครงการนี้ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ได้สูญเสียลำดับความสำคัญสำหรับนักลงทุนหลักของจีนไปแล้ว

โครงการรถไฟจีน-คีร์กีซสถาน-อุซเบกิสถาน มีระยะทาง 454 กิโลเมตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อทางรถไฟของจีนและอุซเบกิสถานผ่านคีร์กีซสถาน จากนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟของยุโรปผ่านเติร์กเมนิสถาน อิหร่าน และตุรกี โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งเส้นทางสายไหมใหม่  โดยที่ผ่านมาในปี  พ.ศ. 2546 จีนได้จัดสรรเงิน 20 ล้านหยวน (ประมาณ 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อพัฒนาการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับเส้นทางรถไฟ CKU Railway โดยผู้เชี่ยวชาญชาวจีนซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลพื้นฐานทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจเบื้องต้นเกี่ยวกับทางรถไฟ CKU Railway กล่าวถึงข้อดีหลายประการของเส้นทาง CKU Railway โดยเส้นทางรถไฟนี้สั้นกว่าเส้นทางขนส่งที่มีอยู่กว่า 900 กิโลเมตร และการก่อสร้างทางรถไฟนี้จะสามารถสร้างการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศต่างๆ ในเอเชียกลาง และทำให้การเข้าถึงท่าเรือเป็นไปได้โดยสะดวก

แม้โครงการ CKU Railway พร้อมที่จะเริ่มได้ แต่จีน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน ยังคงไม่สามารถตกลงกันในเรื่องเงินในการดำเนินโครงการ โดยคีร์กีซสถานและอุซเบกิสถานไม่มีเงินสนับสนุนโครงการนี้ และแม้จีนจะมีเงินที่สามารถสร้างทุกสิ่งได้เองแต่ทางรถไฟสายนี้ไม่ได้มีความสำคัญลำดับแรกๆ ของวันนี้อีกต่อไปเพราะขณะนี้มีบริการรถไฟของเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย และเส้นทางดอสตีก (คาซัคสถาน)-โอเรนบูร์ก-เบรสต์ (Dostyk (Kazakhstan) – Orenburg – Brest)

อย่างไรก็ดี ปัญหาการเลื่อนโครงการ CKU Railway ออกไป อาจไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น แต่อาจมีประเด็นเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับคาซัคสถานและรัสเซียอันเนื่องมาจากการก่อสร้างทางรถไฟ CKU Railway  ซึ่งเลี่ยงผ่านคาซัคสถานและรัสเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์กับจีน ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนคงไม่ต้องการในขณะนี้

หลังจากนี้คงต้องติดตามต่อไปว่า ในอนาคตจะมีโอกาสที่โครงการ CKU Railway จะถูกหยิบยกขึ้นมาริเริ่มอีกหรือไม่ ทั้งนี้ คงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิรัฐศาสตร์โลก ความสัมพันธ์ระหว่างจีน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน เงินทุนในการดำเนินโครงการ และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ซึ่งหาก CKU Railway สามารถ ริเริ่มขึ้นได้ในอนาคต ก็จะทำให้คีร์กีซสถานและอุซเบกิสถานสามารถมีเส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมต่อกับจีน ซึ่งจีนมีเส้นทางขนส่งสินค้าทั้งทางรางและทางน้ำเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงไทย

ที่มา:

– Media: Construction of the China-Kyrgyzstan-Uzbekistan railway has been postponed (https://m.kun.uz/en/news/2023/09/30/media-construction-of-the-china-kyrgyzstan-uzbekistan-railway-has-been-postponed)

– Beijing Postpones China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway Line (https://www.silkroadbriefing.com/news/2023/09/28/beijing-postpones-china-kyrgyzstan-uzbekistan-railway-line/)

Login