หน้าแรกTrade insightข้าว > กลุ่มชาวนาฟิลิปปินส์เตือนอาจเกิดวิกฤติข้าวซ้ำรอยปี 2561

กลุ่มชาวนาฟิลิปปินส์เตือนอาจเกิดวิกฤติข้าวซ้ำรอยปี 2561

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login