หน้าแรก › EP.3 Think Trade by DITP : “ดันสินค้าไทยบุกตลาดเกาหลีใต้ ในยุคออนไลน์”

EP.3 Think Trade by DITP : “ดันสินค้าไทยบุกตลาดเกาหลีใต้ ในยุคออนไลน์”

พบกับแนวโน้มการตลาด และโอกาสของผู้ประกอบการไทยของตลาดการค้าในย่านเอเชีย โดยเฉพาะเกาหลีใต้
ที่การค้าออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม สร้างมูลค่าในการซื้อขายอย่างมหาศาล

Login