หน้าแรก › EP.2 Think Trade by DITP : เจาะตลาดการค้า 5 ภูมิภาค อเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา

EP.2 Think Trade by DITP : เจาะตลาดการค้า 5 ภูมิภาค อเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา

พบกับเทรนด์ตลาดในภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาหลังวิกฤติการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งโอกาสและช่องทางของผู้ประกอบการไทยในการตีตลาดการค้าทั้ง 5 ภูมิภาคนี้

Login