หน้าแรก › ส้มซ่า สมุนไพรพลิกชีวิตTHAI – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส้มซ่า สมุนไพรพลิกชีวิตTHAI – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

“ส้มซ่า สมุนไพรพลิกชีวิต”
ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อก่อนเราปลูกต้นส้มซ่าเป็นพืชสมุนไพรประจาบ้าน จนได้ชื่อว่า หมู่บ้านวังส้มซ่า ต่อมาเมื่อปี 2557

Login