หน้าแรก › รายการ “เจรจา…ชวนมาคุย” ตอน ผักและผลไม้ไทย ได้อะไรจาก FTA

รายการ “เจรจา…ชวนมาคุย” ตอน ผักและผลไม้ไทย ได้อะไรจาก FTA

เปิดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการตลาดไท ให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งและปลีกสินค้าเกษตร จากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก FTA

Login