หน้าแรก › สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบ สนค. เร่งวิเคราะห์สินค้าส่งออกตามความต้องการตลาดมุ่งสนับสนุนภาคเอกชน

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบ สนค. เร่งวิเคราะห์สินค้าส่งออกตามความต้องการตลาดมุ่งสนับสนุนภาคเอกชน

Login