หน้าแรกTrade insight › ภาพรวมประเทศไทย

ภาพรวมประเทศไทย

38

การค้าออนไลน์ – โลจิสติกส์ : คู่ดูโอใหม่ยุค 4.0

ความเข้มแข็งของทั้งการค้าออนไลน์และโลจิสติกส์มีผลเกื้อกูลกันและกัน ปัจจุบันการค้าออนไลน์ของไทยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยในปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว 14% จากปีก่อนหน้า สูงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน

5

สนค. แนะเจาะตลาดสินค้าอาหารมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นตลาดส่งออกอาหารที่น่าสนใจเนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศนำเข้าอาหารสุทธิและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีการนําเข้าสินค้าอาหาร 11.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552

Login