หน้าแรก › เทรนด์บริโภคปลาและอาหารทะเลกระป๋องมาแรงในสหรัฐฯ

เทรนด์บริโภคปลาและอาหารทะเลกระป๋องมาแรงในสหรัฐฯ

“เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก EP5 เรื่อง เทรนด์บริโภคปลาและอาหารทะเลกระป๋องมาแรงในสหรัฐฯ

เทรนด์บริโภคปลาและอาหารทะเลกระป๋องมาแรงในสหรัฐฯ
  1. ปลาและอาหารทะเลกระป๋องโดยเฉพาะปลาทูน่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ผ่านมา
  2. แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ดีขึ้นจะส่งผลทำให้ผู้บริโภคต้องการบริโภคปลาและอาหารทะเลกระป๋องลดลง แต่ปัจจุบันกลับมีกระแสความนิยมบริโภคปลาและอาหารทะเลกระป๋องพรีเมี่ยมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งน่าจะช่วยพยุงตลาดอุตสาหกรรมปลากระป๋องสหรัฐฯ ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้
  3. ในช่วงระหว่างปี 2561 – 2566 ยอดค้าปลีกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.26 ต่อปี เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายสำคัญมีสัดส่วนตลาดสูงสุดในสหรัฐฯ
  4. ในระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐฯ ทั้งสิ้น 480.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 32.19 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของสหรัฐฯ
  5. ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าปลาและอาหารทะเลกระป๋อง ได้แก่ ความสะดวกในการบริโภค ประโยชน์ต่อสุขภาพ โปรตีนสูง และการสนับสนุนความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. แนวโน้มความนิยมบริโภคสินค้าปลาและอาหารทะเลกระป๋องพรีเมี่ยมของผู้บริโภคชาวอเมริกันดังกล่าวเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรที่จะพิจารณาให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด รวมถึงดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถรักษาสัดส่วนตลาดสินค้าปลาและอาหารทะเลกระป๋องในสหรัฐฯ ได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ทางช่องทางพอดแคส “เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก https://www.youtube.com/watch?v=S6lwYqegZ8Y

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เทรนด์บริโภคปลาและอาหารทะเลกระป๋องมาแรงในสหรัฐฯ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Login