หน้าแรก › อุตสาหกรรมของบราซิลเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมของบราซิลเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมของบราซิล 60% ของบริษัทเกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และประมาณ 45% ต้องการใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากซัพพลายเออร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมของบราซิล จากการสำรวจโดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งชาติ CNI พบว่า 6 ใน 10 บริษัทได้จัดแผนกด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปีที่แล้ว เมื่อ 34 % ของธุรกิจอุตสาหกรรมในบราซิลระบุว่า อุตสาหกรรมบราซิลกังวลเกี่ยวกับปัญหาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของบราซิล
ผู้ประกอบการต้องการใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากซัพพลายเออร์และคู่ค้าเมื่อทำสัญญาเพิ่มขึ้นจาก 26% ขยายเป็น 45% ในปีนี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าครึ่ง (52%) ต้องแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อลงนามในข้อตกลง คิดเป็น 40%

ผู้บริโภคก็ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม จำนวนนักลงทุนที่เชื่อว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งซื้อเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 35% อย่างไรก็ตาม มีบริษัทเพียง 1 ใน 10 เท่านั้นที่หยุดขายผลิตภัณฑ์เนื่องจากไม่ได้รับการรับรองหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชนของบราซิลยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศและตอบสนองความต้องการของตลาดโลก บราซิลสามารถเป็นแบบอย่างในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืนและตระหนักถึงศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ข้อความระบุการลงทุนเพื่อความยั่งยืน บริษัทต่างๆ ประมาณ 69% วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนด้านความยั่งยืนในอีก 2 ปีข้างหน้า เทียบกับ 63%
ในปี 2022 ที่ผ่านมา 50% ขององค์กรอุตสาหกรรมขยายการระดมทุนโดยตรงไปยังพื้นที่ดังกล่าว โอกาสในการประหยัดเงินในอนาคตและปรับปรุงสถานะของอุตสาหกรรม เมื่อเทียบกับคู่แข่ง คือ แรงจูงใจหลักในการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบโดย 28% ของบริษัท เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ 26% เน้นชื่อเสียงในสังคมและผู้บริโภค
สำหรับอุปสรรคในการดำเนินการด้านความยั่งยืนมาใช้นั้น คิดเป็น 50% อ้างถึงการขาดแรงจูงใจจากภาครัฐ และการขาดวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนในตลาดผู้บริโภค 37% สำหรับ 34% ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คือความท้าทายหลักสำหรับการปรับปรุงด้านการผลิต
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
บราซิลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน ซึ่งอุตสาหกรรมบราซิลต่างเรียกร้องใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากซัพพลายเออร์ และผู้บริโภคล้วนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและมีแนวโน้มให้ความสำคัญมากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับไทยที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจแบบ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของบราซิลที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจึงสอดคล้องกับไทยและนโยบายดังกล่าวของบราซิลสามารถส่งเสริมและเอื้อการดำเนินธุรกิจกับไทยได้อย่างยั่งยืน
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

อ่านข่าวฉบับเต็ม : อุตสาหกรรมของบราซิลเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Login