หน้าแรก › รับเทรนด์โลก! “ภูมิธรรม” มอบรางวัล นักออกแบบบรรจุภัณฑ์-ฉลากอัจฉริยะ ชู! อาหารและเครื่องดื่มไทย สร้างแต้มต่อแข่งขันในตลาดโลก ตามกติกาโลกใหม่ เน้น!สุขภาพ-ความปลอดภัย-สิ่งแวดล้อม

รับเทรนด์โลก! “ภูมิธรรม” มอบรางวัล นักออกแบบบรรจุภัณฑ์-ฉลากอัจฉริยะ ชู! อาหารและเครื่องดื่มไทย สร้างแต้มต่อแข่งขันในตลาดโลก ตามกติกาโลกใหม่ เน้น!สุขภาพ-ความปลอดภัย-สิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล DTN Smart Labelling Contest 2023 แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากอัจฉริยะ เพื่อรับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ในตลาดโลก ที่เน้นสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้สินค้าไทยเติบโตในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

นายภูมิธรรม กล่าวว่า วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดความท้าทายค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม วิกฤติโรคอุบัติใหม่ ที่กระทบพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการค้าขาย ผู้ประกอบการทุกท่านต้องทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะใส่ใจหรือไม่ โลกก็เปลี่ยนแปลง และจะมากระทบกับท่าน ผู้บริโภคจะเป็นผู้กำหนดตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลตระหนักถึงความท้าทาย เราจึงมุ่งเน้นสร้างรายได้ ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพทางการค้าอย่างยั่งยืน หาโอกาสและตลาดทางการค้าใหม่ให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยฉลากอัจฉริยะจะทำให้รู้ที่มาสินค้า คุณภาพสินค้า มีสตอรี่เล่าเรื่อง เป็นการสื่อสารเชิงลึกให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มช่องทางการค้าสร้างแต้มต่อทางการค้าให้มากขึ้น สิ่งที่ควรคิดต่อไม่ใช่จบแค่วันที่มอบประกาศนียบัตรเท่านั้น ต้องต่อยอดผลงานที่เป็นประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ให้สังคมรับรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การแข่งขันที่ดีมากขึ้น

ทั้งนี้ กิจกรรม DTN Smart Labelling Contest 2023 จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารของผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลง หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของทั้งสินค้าและบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีทั้งความสวยงาม ทันสมัย โดยเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมฉลากอัจฉริยะมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้บริโภคในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น จะช่วยตอบโจทย์ด้านกฎระเบียบและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป (อียู) ได้

นอกจากนี้ นายภูมิธรรมยังได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมประกวด DTN Smart Labelling Contest 2023 ซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งตัวแทนจากบริษัทเอกชน นักออกแบบอิสระ และนักศึกษา โดยเชื่อว่า กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการไทยถึงแนวโน้ม ของกฎระเบียบและพฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องนี้ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไป

ทั้งนี้ ในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของผู้ประกอบการไทย กับการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก” โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ประมวลความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ทั้งหมด เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย โครงการฯ นี้ ดำเนินการโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีผู้สมัครเข้าร่วมจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งบริษัทเอกชน นักออกแบบอิสระ และนักศึกษารวม 73 ทีม โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม (bootcamp) 20 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Mr. Good ของนายวรยศ สุขแช่ม และนางสาวพรพิมล ตปนียะพงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Bugni รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม MorePround และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Smile Bugs และทีม Lalamoon ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมผลงานได้ที่ http://www.smart-labelling.com/

อ่านข่าวฉบับเต็ม : รับเทรนด์โลก! “ภูมิธรรม” มอบรางวัล นักออกแบบบรรจุภัณฑ์-ฉลากอัจฉริยะ ชู! อาหารและเครื่องดื่มไทย สร้างแต้มต่อแข่งขันในตลาดโลก ตามกติกาโลกใหม่ เน้น!สุขภาพ-ความปลอดภัย-สิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Login