หน้าแรก › ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนด ให้ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2556

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนด ให้ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2556

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

Login