หน้าแรก › ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามนำตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งที่ใช้สาร ซี เอฟ ซี Chlorofluorocarbons (CFCs) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามนำตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งที่ใช้สาร ซี เอฟ ซี Chlorofluorocarbons (CFCs) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

Login