หน้าแรก › ‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการไทยรับมือการค้าแบบรักษ์โลก หนุนใช้ FTA ขยายส่งออกสู่ตลาดโลก

‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการไทยรับมือการค้าแบบรักษ์โลก หนุนใช้ FTA ขยายส่งออกสู่ตลาดโลก

‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการไทยรับมือการค้าแบบรักษ์โลก หนุนใช้ FTA ขยายส่งออกสู่ตลาดโลก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดึงกูรูแชร์การทำธุรกิจ แนะแนวทางการปรับตัวทำการค้าแบบรักษ์โลก เน้นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้ารักสุขภาพ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน และใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ แนะใช้ FTA เพิ่มแต้มต่อทางการค้า ขยายส่งออกไปสู่ตลาดโลก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดงานสัมมนา “บุกตลาดการค้าเสรีแบบรักษ์โลก ด้วยสินค้า BCG” ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ร่วมเสวนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจและแนวทางการปรับตัวในการทำการค้าแบบรักษ์โลก ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์ รองรับความต้องการตลาดโลก รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สอดรับกับการค้ายุคใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบใหม่ที่เรียกว่า โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy Mode)

‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการไทยรับมือการค้าแบบรักษ์โลก หนุนใช้ FTA ขยายส่งออกสู่ตลาดโลก

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมการค้าโลกที่เน้นการให้ความสำคัญ​กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นวาระแห่งชาติ ปี 2564-2569 ด้วยกลไก BCG ซึ่งการใช้ประโยชน์จาก FTA จะช่วยเพิ่มแต้มต่อทางการค้า และขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลก

ด้านนายวิสุทธิ์ จงเจริญกิจ ผู้อำนวยการธุรกิจทรัพยากรหมุนเวียน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ให้ข้อมูลว่า แนวทางการทำธุรกิจของ SCG​ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตที่มีมาตรฐานและการเชื่อมโยงทั้ง Supply Chain เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถเติบโตไปพร้อมกัน และมุ่งพัฒนาสินค้าสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการผลิตให้น้อยที่สุด และการเตรียมตัวรองรับภาษีคาร์บอน ซึ่งช่วยให้บริษัท SCG สามารถขยายธุรกิจไปตลาดสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา

‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการไทยรับมือการค้าแบบรักษ์โลก หนุนใช้ FTA ขยายส่งออกสู่ตลาดโลก

นางสาวนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ให้ข้อมูลว่า การทำธุรกิจกาแฟฮิลล์คอฟฟ์ ที่เชียงใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการทำธุรกิจบนหลักการ Zero Waste พัฒนาสินค้ากาแฟเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริม Function Food สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรักษาสุขภาพ

นางสาวชนัยพร เดชะปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ แอล โมว่า จำกัด ได้แนะนำถึงการ​ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าและบริการต้องให้ความใส่ใจเรื่องการคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน สิทธิสัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยทิศทางการค้าโลกมีทั้งการใช้นวัตกรรมสีเขียว ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม และฟาร์มเกษตรอินทรีย์

‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการไทยรับมือการค้าแบบรักษ์โลก หนุนใช้ FTA ขยายส่งออกสู่ตลาดโลก

“ปัจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี 14 ฉบับกับ 18 ประเทศ ซึ่งมีความตกลง RCEP เป็นความตกลงฉบับล่าสุด โดยในปี 2565 – 2570 กรมมีแผนเตรียมเปิดการเจรจา FTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเจรจายกระดับปรับปรุงความตกลงเดิม และการฟื้นและเปิดการเจรจาใหม่ โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนมูลค่าทางการค้ากับคู่ค้า FTA ให้ครอบคลุมกว่า 80% ภายในปี 2570 จากปัจจุบันอยู่ที่ 63.5% ของการค้าทั้งหมดของไทย” นางอรมนเสริม

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการไทยรับมือการค้าแบบรักษ์โลก หนุนใช้ FTA ขยายส่งออกสู่ตลาดโลก

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Login