หน้าแรก › ‘กรมเจรจาฯ’ ลุยสงขลา ดันสินค้ากาแฟ-ยางพารา ใช้ FTA รุกตลาดอาเซียนและฮาลาล

‘กรมเจรจาฯ’ ลุยสงขลา ดันสินค้ากาแฟ-ยางพารา ใช้ FTA รุกตลาดอาเซียนและฮาลาล

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือพันธมิตร ลุยสงขลา นำทัพกูรูด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด จัดสัมมนาและพบหารือเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ดันสินค้าดาวเด่น ทั้งกาแฟโรบัสต้า ผลิตภัณฑ์ยางพารา ใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออก โดยเฉพาะอาเซียนและตลาดฮาลาล พร้อมแนะการเพิ่มมูลค่าสินค้า ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ เน้น soft power และประเด็นการค้าใหม่ๆ

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค. 2567 ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน เพื่อจัดงานสัมมนาและพบหารือกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตกาแฟ และผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยนำทีมวิทยากรจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด แนะแนวทางการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โอกาสของสินค้าในตลาดการค้าเสรี กฎระเบียบทางการค้า และประเด็นการค้าใหม่ อาทิ BCG การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเศรษฐกิจสีเขียว

นางสาวบุณิกา กล่าวว่า กรมได้พบหารือกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิด อ.สะบ้าย้อย ซึ่งปลูกและแปรรูปกาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์ดั้งเดิม ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี เมล็ดกาแฟมีลูกเดี่ยว และมีความเข้มข้นกว่ากาแฟทั่วไป ซึ่งเรียกว่า ดิวเบอร์รี่หรือไฟน์โรบัสต้า รวมทั้งเป็นสินค้า BCG ที่ตอบรับกับเทรนด์ปัจจุบัน โดยกรมได้ให้คำแนะนำเรื่องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภครุ่นใหม่ เจาะตลาดพรีเมียม ขยายพื้นที่และเพิ่มผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจดเครื่องหมายการค้าและการขึ้นทะเบียนสินค้า GI รวมทั้งแปรรูปเมล็ดกาแฟเป็นผงกาแฟสำเร็จรูปสูตรต่างๆ อาทิ สูตรไม่หวาน และสูตรผสมคอลลาเจน

สำหรับการพบหารือกับบริษัท ปาปิโล เรียล (ไทยแลนด์) จำกัด อ.จะนะ ซึ่งรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรในพื้นที่ มาแปรรูปเป็นรองเท้ายางพารา แผ่นรองจาน และแผ่นปูรองละหมาด รวมทั้งส่งออกไปตลาดอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จาก FTA ซึ่งกรมได้ให้คำแนะนำเรื่องการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย อาทิ แผ่นกันลื่นในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ออกแบบลวดลายตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ การสร้างแบรนด์ และชูอัตลักษณ์สินค้าท้องถิ่นเป็น soft power

นอกจากนี้ กรมได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันเทรนด์การค้าเสรียุคใหม่กับสินค้าชายแดนใต้” ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก FTA โอกาสทางการค้าในตลาดอาเซียนและตลาดฮาลาล จุดเด่นของสินค้าชายแดนใต้ การสร้างอัตลักษณ์ในท้องถิ่น การเป็น Soft Power ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ประเด็นการค้าใหม่ๆ และมาตรการ CBAM และ EUDR เพื่อเตรียมส่งออกไปประเทศที่มีมาตรฐานสูง อาทิ อียู ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้

“การลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า มีสินค้าท้องถิ่นหลายชนิดที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมส่งออกไปตลาดอาเซียนและตลาดฮาลาล โดยมีความได้เปรียบทางด้านวัฒนธรรมที่คล้ายกันและภูมิประเทศที่ใกล้กัน ซึ่งสามารถใช้ FTA เป็นเครื่องมือทางการค้า เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกิจและเป็นช่องทางขยายการส่งออก รวมทั้งมีจุดแข็งของการทำงานร่วมกันระหว่างกรม ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ ส่งเสริมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ” นางสาวบุณิกา เสริม

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ‘กรมเจรจาฯ’ ลุยสงขลา ดันสินค้ากาแฟ-ยางพารา ใช้ FTA รุกตลาดอาเซียนและฮาลาล

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Login