หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ > Super Board ซอฟต์พาวเวอร์ ชู “มหาสงกรานต์ 67” ดันไทยขึ้นแท่น 1 ใน 10 สุดยอดเฟสติวัลโลก พร้อมประเดิมส่ง “ภาพยนตร์ไทย” ร่วมออกงานเทศกาลหนังโลก

Super Board ซอฟต์พาวเวอร์ ชู “มหาสงกรานต์ 67” ดันไทยขึ้นแท่น 1 ใน 10 สุดยอดเฟสติวัลโลก พร้อมประเดิมส่ง “ภาพยนตร์ไทย” ร่วมออกงานเทศกาลหนังโลก

Super Board ซอฟต์พาวเวอร์ ชู “มหาสงกรานต์ 67” ดันไทยขึ้นแท่น 1 ใน 10 สุดยอดเฟสติวัลโลก พร้อมประเดิมส่ง “ภาพยนตร์ไทย” ร่วมออกงานเทศกาลหนังโลก

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้นัดประชุม Super Board ซอฟต์พาวเวอร์ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่
9 มกราคม 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ว่าที่ประชุมได้เร่งติดตามความคืบหน้าและผลักดันวาระสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ หลังจากคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
ที่มีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นั่งเป็นประธานกรรมการฯ ได้จัดประชุมอย่างเข้มข้นมาแล้วถึง 3 ครั้ง โดย
ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี้ ได้เคาะให้ความเห็นชอบโครงการสำคัญหลัก ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเฟสติวัล และสาขาภาพยนตร์ ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

โดยที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานเทศกาล Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ภายหลังจากที่ยูเนสโก้ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์
ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ในครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเฉลิมฉลองรางวัลที่ได้รับสืบทอดประเพณีของประเทศไทยและผลักดันให้ไทยบรรลุเป้าหมายเป็นประเทศที่ติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก ซึ่งงาน Maha Songkran World Water Festival จะมีกำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนเมษายน 2567 และจะมีกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่
ในวันที่ 11-15 เมษายน 2567 ณ ถนนราชดำเนินกลาง บริเวณห้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กิจกรรมไฮไลท์ภายในเทศกาลจะประกอบด้วย การจัดขบวนพาเหรดรถสงกรานต์ Soft Power การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัย มีการจัดลานกิจกรรมสงกรานต์ 5 ภาค รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดี 76 จังหวัด และกิจกรรมพิเศษสรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร รดน้ำผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดให้มีลานน้ำพุและการเล่นน้ำ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงยังได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและจะพิจารณาให้ความสนับสนุนการจัดงานในมิติต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันสร้างความโดดเด่นและเสริมสร้างมูลค่าให้กับงานเทศกาล Maha Songkran World Water Festival ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในระดับสากลได้อย่างแท้จริง อาทิ การคัดสรรสินค้าเกษตรและอาหาร หรือ สินค้า GI มาจัดแสดงภายในงานร่วมด้วย

สำหรับสาขาภาพยนตร์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบให้
การสนับสนุนผู้ประกอบการและทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์ในการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ จำนวน 3 เทศกาลสำคัญ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ได้แก่ งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม (International Film Festival Rotterdam) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน (Berlin International Film Festival) ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2567 และงานเทศกาลภาพยนตร์โอซาก้า (Osaka Film Festival) ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2567 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 3 ล้านบาท และได้มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคำของบประมาณดังกล่าวไปยังสำนัก
งบประมาณเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติต่อไป

*******************************
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
… มกราคม 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : Super Board ซอฟต์พาวเวอร์ ชู “มหาสงกรานต์ 67” ดันไทยขึ้นแท่น 1 ใน 10 สุดยอดเฟสติวัลโลก พร้อมประเดิมส่ง “ภาพยนตร์ไทย” ร่วมออกงานเทศกาลหนังโลก

Login