หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > Sony ย้ายโรงงานผลิตหน่วยจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดมาอยู่ออสเตรีย

Sony ย้ายโรงงานผลิตหน่วยจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดมาอยู่ออสเตรีย

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login