หน้าแรกเร่งเจรจาการค้าระหว่างประเทศ > จัดงานแสดงสินค้าไทย (Mini Thailand Week) ในเมืองรองที่มีศักยภาพของอาเซียน

จัดงานแสดงสินค้าไทย (Mini Thailand Week) ในเมืองรองที่มีศักยภาพของอาเซียน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดงานแสดงสินค้าไทย (Mini Thailand Week) ในเมืองรองที่มีศักยภาพของอาเซียน เพื่อเจาะตลาดเมืองรอง ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนเชิงรุกให้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคใน สปป.ลาว ได้รู้จักสินค้าและบริการที่มีคุณภาพของไทย อันจะก่อให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดี เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของไทยในเมืองรองที่มีศักยภาพของ สปป.ลาว และสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับสปป.ลาว ต่อไป

ในการนี้ ได้จัดงานแสดงสินค้าไทย Mini Thailand Week ณ แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2564  โดย สคต. เวียงจันทน์ประสาน ผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยใน สปป.ลาว ร่วมออกคูหา และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐไทยในต่างประเทศ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการจัดกิจกรรมภายในงาน เป็นต้น ซึ่งมีตัวแทนจําหน่ายสินค้าไทยใน สปป.ลาว เข้าร่วมออกคูหา จํานวน 25 บริษัท 42 คูหา โดยมูลค่าการสั่งซื้อภายในงาน (5 วัน) มีมูลค่ากว่า 4,251,600 บาท และมูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี มีมูลค่าถึง 6,900,000 บาท

Login