หน้าแรกประกันรายได้เกษตรกร > ประกันรายได้ เฮ ต่อเนื่อง! จุรินทร์ ช่วย”เกษตรกรมันสำปะหลัง” ได้ส่วนต่างสูงสุด 26,000 บาท เดินหน้าประกันรายได้ปี2 กดปุ่มจ่าย 1 ธันวาคม นี้แล้ว

ประกันรายได้ เฮ ต่อเนื่อง! จุรินทร์ ช่วย”เกษตรกรมันสำปะหลัง” ได้ส่วนต่างสูงสุด 26,000 บาท เดินหน้าประกันรายได้ปี2 กดปุ่มจ่าย 1 ธันวาคม นี้แล้ว

30พฤศจิกายน 2563

างมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18สิงหาคม 2563อนุมัติให้เดินหน้าโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปีที่2วงเงินงบประมาณ 9,788ล้านบาท โดยเกษตรกรมันสำปะหลังได้รับประโยชน์ 5.24แสนครัวเรือน ช่วงแจ้งเพาะปลูกคือ 1เมษายน 2563ถึง 31มีนาคม 2564โดยประกันรายได้ที่ราคาเป้าหมายกิโลกรัมละ 2.50บาทไม่เกินครัวเรือนละ 100ตันหรือคิดเป็น 100,000กิโลกรัม โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรเดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่2ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงนโยบายนี้รัฐสภาตั้งแต่วันที่ 25กรกฎาคม 2562เป็นต้นมานับจากการร่วมรัฐบาลด้วยเงื่อนไขนี้เพื่อเหลือช่วยเกษตร

นางมัลลิกา กล่าวว่า นายจุรินทร์มีเรื่องแจ้งเกษตรกรด้วยความห่วงใยเพราะเป็นห่วงเรื่องการเข้าถึงและรับรู้ด้านข้อมูลข่าวสารจึงขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 26พ.ย.2563ที่ผ่านมานายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64งวดที่ 1ซึ่งเป็นงวดแรกของโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปี 2โดยจะชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1เม.ย.2563และระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1ธ.ค.2563ในราคากิโลกรัม ละ 0.26บาท ซึ่งเป็นส่วนต่างจากราคาเป้าหมายที่กำหนดประกันรายได้ไว้ที่ 2.50บาทต่อกิโลกรัมโดยราคาตลาดหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่กก.ละ 2.24บาท จึงมีส่วนต่าง 26สตางค์นั่นเอง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างรัฐบาลจะจ่ายทุกวันที่ 1ของเดือน เป็นเวลา 12เดือน โดยจะจ่ายงวดแรกในวันที่ 1ธ.ค.2563ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกร 1ครัวเรือน จะใช้สิทธิได้ 1ครั้งและการคำนวณผลผลิตที่จะได้รับการชดเชย ได้ใช้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ย้อนหลัง 3ปี (ปี 2560/61ปี 2561/62และปี 2562/63) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้เท่ากับ 3,419กก.ต่อไร่ เมื่อคูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้แต่การจ่ายประกันรายได้ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 100ตัน

” ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงขณะนี้ 2.24 บาทต่อกิโลกรัม แต่รัฐบาลประกันรายได้ไว้ที่ราคาเป้าหมาย 2.50 บาทต่อกิโลกรัมทำให้ต้องชดเชยส่วนต่างแก่เกษตรกร 0.26 บาทต่อกิโลกรัม รัฐบาลการประกันรายได้ไว้ให้ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน หรือ 100,000 กิโลกรัม ดังนั้นเกษตรกรมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวขอบนี้คือเกษตรกรที่ระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 เม.ย.63 และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อน 1 ธ.ค.63 โดยจะจ่ายในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ จะได้รับสิทธิ์ชดเชยสูงสุด 26,000 บาท หากมีข้อสงสัยให้ประสานงานสำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดหรือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ” นางมัลลิกา กล่าว

Login