หน้าแรกเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด > นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “อาหารไทย อาหารโลก” เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด และปาฐกถาพิเศษ FOADMAP เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “อาหารไทย อาหารโลก” เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด และปาฐกถาพิเศษ FOADMAP เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานร่วมกับ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ในงาน “อาหารไทย อาหารโลก” จากวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

          นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นภาคต่อหรือภาคสองของวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต

          ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ได้จับมือกันกำหนดเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย 1 สร้าง 3 เพิ่ม 1.สร้างที่ว่าก็คือ สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก 3 เพิ่มก็คือ 1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.เพิ่มจีดีพีให้กับประเทศ 3.เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับโดยมีพันธกิจร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ 4 พันธกิจด้วยกัน 1.เราจะสร้าง Single Big Data ร่วมกันทั้งสองกระทรวง มี Data ของตัวเองแต่ต่อไปนี้เกษตรกับพาณิชย์ต้องมี Big Data เดียวคือSingle Big Data 2.การสร้างแพลตฟอร์มกลางให้เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”เพื่อใช้ร่วมกันของทุกฝ่าย 3.การร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งในเรื่องคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับได้ 4.การที่จะต้องทำงานร่วมกันในการพัฒนาคนบุคลากรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและศักยภาพตามเป้าหมาย

          ” ถ้าถามว่าแล้วอาหารไทยจะพัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นอาหารโลกมีความเป็นไปได้หรือไม่ ผมขอตอบตรงนี้เลยว่าเป็นไปได้ เพราะวันนี้การส่งออกอาหารของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ลำดับที่ 11 ของโลกแล้วโอกาสที่จะขึ้นไปสู่อันดับต่อไปทำไมเราจะเดินไปไม่ได้ถ้าเราจับมือกันและร่วมมือกัน เพราะมีสัญญาณที่บอกเหตุชัดเจนนอกจากเราขึ้นมาเป็นลำดับที่ 11 ของโลกแล้วอย่างน้อยที่สุดภายใต้สถานการณ์โลกที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เผชิญกับปัญหาสงครามการค้าซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่และค่าเงินบาทแข็งที่ความต้องการเสนอขายแข่งกับประเทศคู่แข่งของโลกเราต้องแบกรับภาระอาจจะทำให้ราคาสูงหรือศักยภาพในการแข่งขันของเราด้อยลงไปสุดท้ายเราก็ต้องมาเผชิญกับสถานการณ์โควิด แต่การส่งออกอาหารของประเทศไทยก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ อาหารทะเลแช่แข็ง ไก่สดแช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง กุ้งสดแช่แข็ง แปรรูป น้ำตาลทราย เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรสหรทออาหารสัตว์เลี้ยงที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นลำดับที่จะเป็นอันดับ4ของโลกแล้ว” นายจุรินทร์ กล่าว

          นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตัวเลขล่าสุดในสถานการณ์โควิดและสถานการณ์ที่เรียนให้ทราบการส่งออกอาหารของเราเฉพาะเดือนพฤษภาคมปีนี้ตัวเลขล่าสุดเรายังเป็นบวกถึง 15.1% เฉพาะผักผลไม้แปรรูปแช่แข็งบวกถึง 83.5% ไก่แช่แข็งบวก13% และเฉพาะ 5 เดือนแรกของไก่สดแช่แข็งเราบวกถึง 27.9% นี่คือสัญญาณที่บอกว่าทำไมอาหารไทยจะผงาดอาจขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นในอนาคตไม่ได้ ถ้าเราจับมือร่วมกันในการเดินไปข้างหน้ายุทธศาสตร์ “อาหารไทย อาหารโลก”ภายใต้ยุทธศาสตร์”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”จึงเกิดขึ้นเพื่อพาประเทศของเราไปสู่ความเป็นเบอร์ต้นของอาหารโลกด้วยเหตุผลหลายประการอย่างน้อยที่สุด ประการที่1 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเกษตรกรที่มีศักยภาพการผลิตต่างๆ วัตถุดิบเรามีความพร้อม ขณะเดียวกันกลางน้ำ การแปรรูปและการตลาดเราก็ไม่แพ้ประเทศไหนในโลก ประการที่2 อาหารไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยที่ท่านรัฐมนตรีเกษตรตั้งเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะถัดจากนี้ไปความปลอดภัยจะเป็นปัจจัยเบอร์ต้นต้นของโลกที่จะเลือกซื้อหรือไม่ซื้ออาหารของประเทศไหนในโลกรวมทั้งประเทศไทย ประการที่3 อาหารไทยมีอัตลักษณ์ของตัวเองและมีความหลากหลายที่ไม่แพ้ใครในโลก ประการที่4 อาหารไทยสอดคล้องกับเทรนด์ความต้องการของโลกสมัยใหม่ที่เรามีส่วนผสมส่วนประกอบของสมุนไพรและส่วนผสมหลายชนิดที่ผมคิดว่าสามารถสนองตอบความต้องการของตลาดโลกได้ ประการที่5 ผู้ประกอบการของไทยมีศักยภาพมีความแข็งแกร่งมีศักยภาพในการแข่งขันสูงไม่แพ้ชาติใดในโลก ประการที่6 การพัฒนาเทรนด์เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเรามีพัฒนาการขึ้นเป็นลำดับในการที่จะทำให้อาหารไทยสามารถผงาดขึ้นมาเป็นอาหารของโลกได้ในอนาคตรวมทั้งตลาดของประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่เราสามารถที่จะขยายออกไปได้

          ” มาถึงวันนี้ผมคิดว่าภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพวกเราและภายใต้คำมั่นสัญญาที่เราจะต้องยึดมั่นต่อไปนี้ที่จะจับมือเดินหน้าไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐอื่น รวมทั้งภาคเอกชนให้เกษตรกรเราสามารถที่จะบรรลุ 4 พันธกิจและบรรลุเป้าหมายอื่นๆได้อย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน

          ประการที่หนึ่ง เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผลิตอาหารไทยป้อนตลาดโลก ประการที่สองเราจะต้องจับมือร่วมมือร่วมใจกันเดินหน้าทำการตลาดเชิงรุกด้วยการรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ ฟื้นตลาดเก่าที่เรามีอยู่ และปรับรูปแบบการตลาดเรา จะต้องมีทีมเซลล์แมนจังหวัดที่ประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัดภาคเอกชนในจังหวัดทีมเซลล์แมนประเทศที่ประกอบด้วยทีมไทยแลนด์ รวมทั้งทูตพาณิชย์ในต่างประเทศและภาคเอกชนที่จับมือร่วมใจกันเข้าสู่การตลาดยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นตลาดอ๊อฟไลน์ ตลาดออนไลน์ ตลาดเกษตรพันธสัญญา หรือว่าตลาดเคาน์เตอร์เทรดที่เราจะต้องปรับรูปแบบที่จะสนองตอบต่อความเติบโตของอาหารไทยให้ผงาดมาเป็นอาหารโลกต่อไปในอนาคต

          ประการถัดมาอย่างน้อยที่สุดหวังว่าจะได้ความคิดเห็นจากภาคเอกชนและเราพวกเราในวันนี้โลจิสติกส์กำลังเป็นเงื่อนไขสำคัญ และเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่เราจะเดินหน้าไปสู่การเป็นอาหารโลก ท่านอยากเห็นอย่างไร กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอื่นๆ จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไร เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับมือกันเพื่อลดต้นทุนและใช้ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการตลาดภายในประเทศและส่งออกต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นการที่จะต้องจับมือร่วมกันปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคทำให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น การที่จะประกอบกิจการด้านอาหารสามารถที่จะทำได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งในเรื่องของการที่จะต้องเร่งรัดการทำข้อตกลงทางการค้าทั้งพหุภาคี ทวิภาคี และในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถที่จะแสวงหาความได้เปรียบหรือไม่เสียเปรียบในทางการค้าในการก้าวเข้าสู่ความเป็นหนึ่งในตลาดโลกในอนาคตให้ได้ รวมทั้งการที่จะต้องเตรียมการและเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะเดินหน้าพาอาหารไทยเข้าสู่ยุค Post-Covid คือหลังสถานการณ์โควิดหรือแม้แต่ในช่วงวิกฤตโควิดที่เราไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและที่เน้นย้ำไปแล้ว เรื่องความปลอดภัย ผมคิดว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันได้ทางกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอื่นๆภาคเอกชนและภาคเกษตรกร วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้นับหนึ่งพาประเทศของเราเดินไปข้างหน้าทำให้อาหารไทยของเราสามารถไปเป็นอาหารโลกได้ต่อไปในอนาคต ได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ” นายจุรินทร์ กล่าว

Login