หน้าแรกจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา > การสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI

การสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI

–             เฟ้นหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพเป็นสินค้า GI เพื่อนำมาขึ้นทะเบียน GI ในอนาคตโดยได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย เพิ่มอีก 19 สินค้า อาทิ ข้าวไร่ดอกข่าพังงา กาแฟเมืองกระบี่ ทุเรียนในวงระนอง สับปะรดทองระยอง มะขามเทศเพชรโนนไทย (นครราชสีมา) ปลาช่อนแม่ลา (สิงห์บุรี) แปจ่อเขียวแม่สอด (ตาก) กล้วยหอมทองปทุม (ปทุมธานี) ผ้าหม้อห้อมแพร่ และโอ่งมังกรราชบุรี เป็นต้น

–             ลงพื้นที่ผลักดันให้จังหวัดจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI เพิ่มอีก 7 สินค้า ได้แก่ มังคุดคีรีวง พริกไทยปะเหลียน มะม่วงหนองแซง เผือกหอมบ้านหมอ พุทราบ้านโพน ผ้าไหมปักธงชัย และมันแกวบรบือ

–             ส่งเสริมส่วนจังหวัดให้จัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า GI สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค รวม 24 สินค้า อาทิ เงาะโรงเรียนนาสาร  กาแฟเทพเสด็จ มะขามหวานเพชรบูรณ์ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นต้น

–             จัดหาช่องทางการตลาดสินค้า GI ทั้งตลาด Online และ Offline ให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง อาทิ 1) จัดทำ MOU กับบริษัท ทเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้ง จำกัด ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ www.ShopAt24.com หรือ  การจัดงานตลาดนัด GI ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1,192,140 บาท รวมถึงการเผยแพร่แหล่งผลิตสินค้า GI เชื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่านรายการ innolife เปิดความคิดสะกิดไอเดีย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

Login