หน้าแรกเร่งรัดการส่งออก > การปรับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์เสมือนจริง M.O.V.E. (Multimedia Online Virtual Exhibition)

การปรับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์เสมือนจริง M.O.V.E. (Multimedia Online Virtual Exhibition)

การจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์เสมือนจริง ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 63 ในธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (ผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เกมส์ แอนิเมชั่น บริการหลังถ่ายทำ (post production) และลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ (Character Licensing)) โดยจะมีการนัดหมายเจรจาการค้าผ่านระบบ VDO Conference ระหว่างผู้ประกอบการฝั่งไทยและผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมกับกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแอนิเมชั่นไทยสู่ตลาดโลก ผ่านระบบ Live Webinar เกิดผลสำเร็จจากการจับคู่เจรจาธุรกิจ 354 คู่ สร้างมูลค่าการสั่งซื้อ 367.6 ล้านบาท และคาดการณ์มูลค่าการค้า 1,800 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

Login