หน้าแรก › ผลกระทบ Covid-19 ต่อตลาดอาหารและเครื่องดื่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Covid-19 Situation Update (27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563) และมาตรการรับมือของกระทรวงพาณิชย์

มาตรการรับมือ Covid ในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563
และมาตรการรับมือ โดยกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” หรือ “Mor Chana”

เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
.
“หมอชนะ” หรือ “Mor Chana”?
.
เพื่อเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งาน
เพื่อช่วยเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยง
ช่วยยืนยันความปลอดภัยก่อนเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ
♦️ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์

▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน บนระบบ IOS และ Android ได้ที่ ??
.
♦️ https://bit.ly/2JZjEJM

Covid-19 Situation Update (13 – 19 เมษายน 2563)

มาตรการรับมือ Covid-19 ในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 19 เมษายน 2563
และมาตรการรับมือของกระทรวงพาณิชย์ ณ 16 เมษายน 2563

1 2 3

Login