หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > IMF มองฟิลิปปินส์หนึ่งในเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค

IMF มองฟิลิปปินส์หนึ่งในเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login