หน้าแรกTrade insight > IMD จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของอิสราเอลดีขึ้น

IMD จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของอิสราเอลดีขึ้น

International Institute for Management Development (IMD) ของสวิตเซอร์แลนด์ได้รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอิสราเอลดีขึ้นสองอันดับ จากอันดับที่ 25 ในปี 2565 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 23 ในปี 2566 ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จำนวน 64 ประเทศ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกรวบรวมทั่วโลกและประมวลผลในช่วงเดือนเมษายนของปี 2566
IMD วิเคราะห์ข้อมูลว่าจุดแข็งของเศรษฐกิจอิสราเอลนั้นสะท้อนให้เห็นในการเติบโตที่แท้จริงของการลงทุนขั้นต้น (real growth of gross investments) ในระบบเศรษฐกิจ จากอันดับที่ 13 ในปี 2565 เลื่อนสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 4 และด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 ด้านผู้ประกอบการ (entrepreneurship) อิสราเอลเลื่อนขึ้น 2 อันดับ จากอันดับที่ 7 ในปี 2565 เป็นอันดับที่ 5 ในปี 2566
 ด้านองค์ประกอบการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาตามเปอร์เซ็นต์ของ GDP (R&D investment component as a percentage of GDP) อิสราเอลยังคงครองอันดับที่ 1
 ด้านค่าใช้จ่ายสาธารณะเพื่อการศึกษา (public expenditure on education) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP นั้น เลื่อนขึ้น 2 อันดับจากปี 2565 อยู่ในอันดับที่ 4
 ในส่วนกำลังคนที่มีทักษะ (skilled manpower) อิสราเอลขยับขึ้นจากอันดับที่ 20 ในปี 2565 เป็นอันดับที่ 7 ในปี 2566
 การจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ อิสราเอลยังคงรั้งอันดับที่ 6
 ในแง่ของการรวมสตรีเข้ากับแรงงาน (integrating women into the workforce) อิสราเอลดีขึ้นเป็นอันดับที่ 12 จากอันดับที่ 15;
 ด้านการนำข้อมูลมาใช้งานและการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (use and analytics using big data) อิสราเอลเลื่อนขึ้น 3 อันดับจากอันดับที่ 8 เป็นอันดับที่ 5
ในบางรายการที่อิสราเอลอยู่ในอันดับต่ำ ก็มีการจัดอันดับดีขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานของอิสราเอลอยู่ที่ 54 ในอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน (labor force participation rate) ซึ่งลดลงหนึ่งขั้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในส่วนการท่องเที่ยวที่เข้ามา อิสราเอลลดลง 4 อันดับจากอันดับที่ 44 ในปี 2565 เป็นอันดับที่ 48 ในปี 2566 ในแง่ของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและสารสนเทศ (investment in communications and information infrastructure) อิสราเอลเพิ่มขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 58 ในปีที่แล้วเป็นอันดับที่ 55 ในปีนี้ ในส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร อิสราเอลขยับขึ้นหนึ่งอันดับจากอันดับที่ 41 เป็นอันดับที่ 40 ในส่วนของสตรีในตำแหน่งผู้บริหาร (women in managerial positions) อิสราเอลยังคงดำรงตำแหน่งที่ 41
สถาบันวิจัย IMD ตั้งข้อสังเกตว่าอิสราเอลต้องรับมือกับความท้าทายต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงสถานะของตนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า: การเพิ่มผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นการค้าและบริการ การลดขั้นตอนระยะเวลาของระบบราชการในภาครัฐ และผลกระทบต่อมิติราคาสินค้าผู้บริโภค เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการศึกษาและการคมนาคม , ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ลดลงโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร , และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจ
สถาบันวิจัย IMD เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ซึ่งจะตรวจสอบระดับความสามารถในการแข่งขันระหว่างเศรษฐกิจของประเทศปีละครั้ง ตาม เกณฑ์ต่างๆ ดัชนีความสามารถในการแข่งขันทั่วโลกเผยแพร่เป็นประจำทุกปีโดย สถาบันไอเอ็มดี จัดอันดับ 64 ประเทศตามพารามิเตอร์ทางเศรษฐกิจต่างๆ และอิงตามข้อมูลที่รวบรวมจากองค์กรธุรกิจทั่วโลก รวมถึงสมาคมหอการค้าแห่งอิสราเอล ดัชนีนี้ตรวจสอบประสิทธิภาพของประเทศต่างๆ ตามพารามิเตอร์ 4 ตัว ได้แก่ ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของธุรกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และประสิทธิภาพของรัฐบาล (Economic resilience, business efficiency, infrastructure systems and government efficiency)
ที่มา: Federation of Israeli, Chamber of Commerce
ifi.today

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในช่วงประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดกับปาเลสไตน์ ความรุนแรงความไม่สงบในเขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซาทำให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตและมีการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายหลายครั้ง คาดว่าทางรัฐบาลอิสราเอลจะรีบแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายลงโดยเร็วก่อนจะส่งผลกระทบมากขึ้นต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login