หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > FDA บังคับใช้มาตรการกักสินค้านำเข้าจากหลายประเทศทั่วโลก

FDA บังคับใช้มาตรการกักสินค้านำเข้าจากหลายประเทศทั่วโลก

เนื้อหาสาระข่าว: องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ มีประกาศเตือนภัยสินค้านำเข้าเพื่อบังคับใช้กฎคุ้มครองความปลอดภัยในอาหารของสหรัฐฯ กับสินค้าอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งได้มีการออกประกาศเตือนภัยฉบับปรับปรุงล่าสุด ดังรายการต่อไปนี้

ประกาศเตือนภัยที่ได้รับการปรับปรุงในรอบ 7 วัน (จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์)

ประกาศเตือนภัย ประเด็น

(มาตรการดำเนินการ)

ลิ้งก์ไปยังรายละเอียด
 IA-16-74   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้าปลาที่ยังไม่ได้ถอดเครื่องในออกหรือถอดออกเพียงบางส่วน ที่ได้รับการหมักเกลือ ทำให้แห้ง หมัก ดอง รมควันและแช่น้ำเกลือ https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_48.html

มี 12 บริษัทจากไทยในรายการสีแดง

มี 2 บริษัทจากไทยในรายการสีเขียว

 IA-16-81   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้าอาหารทะเลที่เคยตรวจพบเชื้อ Salmonella https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_49.html

  มี 57 บริษัทจากไทยในรายการสีแดง

 IA-45-02   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน และมีคำแนะนำสำหรับสินค้าอาหารที่ใส่สีที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่แจงรายละเอียดของสีที่ใช้ https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_118.html

มี 104 บริษัทจากไทยในรายการสีแดง

 IA-66-40   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้ายาจากบริษัทที่ไม่ผ่านมาตรฐาน GMPs https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_189.html

มี 2 บริษัทจากไทยในรายการสีแดง

 IA-66-41   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้ายาใหม่ที่มีการโฆษณาสรรพคุณในสหรัฐฯ แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_190.html

มี 33 บริษัทจากไทยในรายการสีแดง

 IA-66-79   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้ายาจากองค์กรต่างชาติที่ปฏิเสธการตรวจสอบโดย FDA  ไม่มี
 IA-80-04   ให้เฝ้าระวังและกักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้าถุงมือแพทย์ https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_229.html

มี 23 บริษัทจากไทยในรายการสีแดง

 IA-95-04   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้าอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Pointers) อุปกรณ์เล็งเป้าด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Gunsights) เครื่องวัดระดับด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Level) อุปกรณ์แสดงแสงสีด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Light Show) พวงกุญแจที่มีอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งด้วยแสงเลเซอร์และสินค้าในลักษณะเดียวกันที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานและไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างครบถ้วนตามที่กำหนด https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_254.html

ไม่มีบริษัทจากไทยในรายการสีแดง

 IA-99-05   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้าเกษตรกรรมสดที่มียาฆ่าแมลง http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_258.html

มี 2 บริษัทจากไทยในรายการสีแดง

 IA-99-08   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้าอาหารแปรรูปทั้งสำหรับคนและสัตว์ที่มียาฆ่าแมลง https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_259.html

 มี 35 บริษัทจากไทยในรายการสีแดง

 IA-99-38   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้าอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำหรืออาหารดองเปรี้ยวที่มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างไม่ถูกต้อง https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_1132.html

มี 10 บริษัทจากไทยในรายการสีแดง

 IA-99-39   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้าอาหารนำเข้าที่พบว่ามีการปลอมแปลงตราผลิตภัณฑ์ https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_1144.html

มี 14 บริษัทจากไทยในรายการสีแดง

 IA-99-45   ให้กักสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อน สำหรับสินค้าอาหารที่เป็นหรือมีส่วนผสมของสารปรุงแต่งที่มีอันตราย  ไม่มี

บทวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ: บทความนี้เพิ่งจะประกาศตีพิมพ์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ และในแต่ละประกาศเตือนภัย (ตามลิ้งก์) ก็เพิ่งจะตีพิมพ์บทปรับปรุงใหม่ในช่วงวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง เรื่องนี้ควรจะกระจายข่าวออกไปให้รวดเร็วที่สุด เพื่อที่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฎอยู่ในรายการสีแดงของประกาศเตือนภัยเหล่านี้จะได้รีบเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยเร็ว หรือเตรียมการโต้แย้งก่อนจะได้ดำเนินการแจ้งกับหน่วยงานของสหรัฐฯ เพื่อขอถอดรายชื่อบริษัทออกจากรายการสีแดงได้ทันท่วงที โดยในแต่ละประกาศเตือนภัยเหล่านี้มีขั้นตอนในการขอลบชื่อออกจากรายการสีแดงซึ่งสามารถทำได้เฉพาะในบางประกาศ ผู้ประกอบการควรที่จะเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะตามมาให้โดยเร็ว ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อใช้เตือนผู้นำเข้าให้ระมัดระวังการนำสินค้าที่อาจอยู่ในข่ายที่ต้องถูกดำเนินการตามมาตรการตามที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจต้องรับภาระความเสี่ยงต่างๆ เช่น เสียเวลาในการออกสินค้า ความล่าช้าที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการล่าช้า ส่งสินค้ากลับ หรือค่าทำลายสินค้า เป็นต้น

*********************************************************

ที่มา: Food Safety News
เรื่อง: “FDA imposes import bans because of pesticides, additives and undeclared colors”
โดย: News Desk
สคต. ไมอามี /วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : FDA บังคับใช้มาตรการกักสินค้านำเข้าจากหลายประเทศทั่วโลก

Login