หน้าแรกTrade insightข้าว > Factsheet เดนมาร์ก

Factsheet เดนมาร์ก

ความสำคัญของเดนมาร์ก

• เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2516 แต่ไม่ได้ร่วมใช้เงินสกุลยูโร ปัจจุบันใช้เงินสกุลโครนเดนมาร์ก และเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เมื่อเดือนมกราคม 2538
• เดนมาร์กมีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านพลังงานสะอาด เทคโนโลยี เทรนด์การออกแบบ ดีไซน์ และเป็นหนึ่งในผู้นำกระแสรักษ์สังคมและสิ่งแวดล้อม
• เดนมาร์กจัดเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง เป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น ECCO, Maersk, LEGO, Carlsberg และ Vestas เป็นต้น
• มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร การแพทย์ และดิจิทัล
• คาดว่าภายในปี 2593 เดนมาร์กจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 6.4 ล้านคน ปัจจุบันประชากรเดนมาร์กเกษียณที่อายุ 67 ปี แนวโน้มการรักษาสุขภาพมากขึ้น อัตราการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ลดลง และเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
• เดนมาร์กเป็นตลาดค้าขายดั้งเดิมของไทย แม้ว่าจะเป็นตลาดขนาดเล็ก แต่เดนมาร์กเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีมาตรฐานการนำเข้าสูง นิยมสินค้าที่มีคุณภาพ และอยู่ในราคาที่เหมาะสม
• เดนมาร์กยังคงเป็นแหล่งนำเข้า และกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปอื่นๆ และยุโรปเหนือที่สำคัญหลายรายการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เนื้อไก่แปรรูป รองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
• บริษัทชั้นนำของเดนมาร์กที่ไปลงทุนการผลิตในประเทศไทย เช่น VIKING Life-Saving Equipment A/S, ECCO (รองเท้า) GPV Group A/S (Electronics Manufacturing Services: EMS) Georg Jensen (เครื่องประดับ และเครื่องใช้ในครัวเรือน) Royal Copenhagen (เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร) Nordic Food Partners A/S (ข้าว) Mads Z A/S (เครื่องประดับ) GRUNDFOS Thailand Limited (ผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ) และ RICE by RICE (เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร) เป็นต้น

บทวิเคราะห์
• โดยทั่วไปผู้บริโภคยินดีต้อนรับสินค้าจากต่างประเทศ แต่ผลิตภัณฑ์ของเดนมาร์กก็มักเป็นที่ต้องการเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศมายาวนาน การสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแรงจูงใจการซื้อสินค้า
• เป็นตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรง ผู้บริโภคเปิดรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผู้บริโภคเดนมาร์กนิยมการเข้าร้านค้าเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าบ่อยๆ และซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนั้นผู้บริโภคมีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวโน้มด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่จึงพยายามปรับเปลี่ยนสินค้าโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และพรีเมี่ยมเพิ่มมากขึ้น
• กระแสการรักษ์สังคมและสิ่งแวดล้อมกระจายไปยังเกือบทุกกลุ่มสินค้า การจัดหาใบรับรองตามมาตรฐานสากลจึงสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ เช่น ISO, EU Organic logo, Fairtrade และอื่นๆ

ข้อคิดเห็น ข้อควรระวังและเสนอแนะ
• โดยทั่วไปแล้ว ผู้บริโภคชาวเดนมาร์กค่อนข้างเปิดกว้างรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีความภักดีต่อแบรนด์สินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการบริการลูกค้าที่ดี (customer service) และการสร้างแบรนด์สินค้า
• เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าสูงในแง่ของเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้ การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กยังมีผลกระทบต่อการบริโภค
• สินค้าที่ผู้บริโภคมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น เช่น สินค้าที่มีความโปร่งใส ยั่งยืน มีจริยธรรม มีฉลากข้อมูลครบถ้วน และมีความสดใหม่ นอกจากนี้ผู้บริโภคโดยทั่วไปพยายามลดขยะและของเสียที่เกิดจากการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ และบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารเติมแต่งให้น้อยที่สุด กระแสการบริโภคอาหารมังสวิรัติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาว (ลดการบริโภคเนื้อสัตว์และปลา และเลือกบริโภคเฉพาะอาหารที่มีคุณภาพ)

อ่านข่าวฉบับเต็ม : Factsheet เดนมาร์ก

Login