หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > Fact Sheet เยอรมนี มิถุนายน 66

Fact Sheet เยอรมนี มิถุนายน 66

ข้อมูลทั่วไป

 

 • เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน
 • เมืองสำคัญ : มิวนิค โคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต และสตุตการ์ด
 • เมืองท่าสำคัญ : ฮัมบวร์ก และเบรเมน
 • พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)
 • จำนวนประชากร : 84.27 ล้านคน (09.2022)
 • อาณาเขต :
 • ทิศเหนือ ติดทะเลเหนือ, ทะเลบอลติก และเดนมาร์ก
 • ทิศตะวันตก ติดฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • ทิศตะวันออก ติดโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก
 • ทิศใต้ ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • ภาษาราชการ : เยอรมัน
 • ศาสนา : ศาสนาคริสต์คาทอลิก (34%), โปรแตสแตนต์ (34%), อิสลาม (3.7%) และศาสนาอื่น/ไม่มีศาสนา (28.3%)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
 • เวลาประเทศ : การแบ่งเวลาของประเทศเป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค. เวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชม. ในช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.
 • ระบอบการปกครอง : แบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไดยแบบรัฐสภา
 • Head of State (ประธานาธิบดี): Frank-Walter Steinmeier
 • Head of Government (นายกรัฐมนตรี): Mr. Olaf Scholz

 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2021
2022
2023
(ไตรมาส 1)
GDP (พันล้านยูโร)
3,563.9
3,867.1
1003.51
GDP Growth (%)
2.9%
1.8%
0.0
Good & Services Export (%change)
48.4% (เม.ย.)
10.3% (เม.ย.)
-1.7% (เม.ษ.)
Inflation (%)
2.2% (พ.ค.)
7.0% (พ.ค.)
6.1% (พ.ค.)
Unemployment Rate (%)
3.9% (เม.ย.)
3.2% (เม.ย.)
3.2% (เม.ย.)

 

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยมิว นิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München (ดัชนี Ifo) ยังคงลดลงย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขค่าดัชนี Ifo ได้ปรับตัวลงเหลือ 88.5 จุดในเดือน มิ.ย 66 จาก 91.5 จุด ในเดือน พ.ค. 66 ภาคธุรกิจยังคงประเมินสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีโอกาสที่จะแย่ลง เหนือสิ่งอื่นใดจุดอ่อนของภาคอุตสาหกรรมกำลังทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจของเยอรมนีตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก

 

 1. ดัชนีธุรกิจสินค้า Intermediate Goods (สินค้าที่นำไปประกอบหรือเป็นชิ้นส่วนเพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป) ลดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการประเมินการประกอบธุรกิจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี2565ที่ผ่านมา จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องยากที่ภาคธุรกิจจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการลดลงของค่าดัชนีในครั้งนี้ได้ อีกทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันยังคงถูกประเมินไปในทิศทางลบ ในขณะเดียวกันบริษัทจำนวนมากประเมินว่ายอดปริมาณการสั่งซื้อมีจำนวนที่น้อยเกินไป
 2. ดัชนีธุรกิจบริการ ดัชนีดังกล่าวลดลง ภาคธุรกิจไม่พอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การประเมินสถานการณ์ดำเนินไปในทิศทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ได้รับผลกระทบจากการภาคอุตสาหกรรม
 3. ดัชนีการค้า เองก็ลดตัวลงชัดเจน กลุ่มบริษัทมีความพึงพอใจต่อสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจที่ลดน้อยลง การประเมินสถานการณ์ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในทิศทางลบอย่างมาก
 4. ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง เองก็ยังคงลดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเพราะความไม่พอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงการประเมินสถานการณ์ในเดือนถัดๆ ไปที่ยังดำเนินไปในทิศทางลบ

 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี : เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 15 ของประเทศไทย

เป้าหมายส่งออก
มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD)
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD)
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD)
2022
2023
2022
2023
2022
2023
(ม.ค.-พ.ค.)
+/- (%)
(ม.ค.-พ.ค.)
+/- (%)
(ม.ค.-พ.ค.)
+/- (%)
10,846.97
4,467.30
-3.55
4,769.32
1,876.97
-5.49
6,077.65
2,590.33
-2.09
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
 
2022
(ม.ค.-พ.ค.)
2023
(ม.ค.-พ.ค.)
+/- (%)
1
แผงวงจรไฟฟ้า
517.68
207.65
254.73
22.68
2
อัญมณีและเครื่องประดับ
577.98
237.48
197.04
-17.03
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
512.83
186.63
176.35
-5.51
4
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
166.61
78.90
110.07
39.51
5
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
186.63
97.96
76.05
-22.37
6
ผลิตภัณฑ์ยาง
237.11
105.42
69.54
-34.04
7
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
86.40
30.26
60.87
101.13
8
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
113.61
46.27
60.66
31.09
9
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
156.62
66.74
55.82
-16.36
10
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
125.12
48.87
54.04
10.58
รวม 10 รายการ
2,680.60
1,106.18
1,115.17
0.81
อื่น ๆ
2,088.72
879.78
761.80
-13.41
มูลค่ารวม
4,769.32
1,985.96
1,876.97
-5.49
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
 
2022
(ม.ค.-พ.ค.)
2023
(ม.ค.-พ.ค.)
+/- (%)
1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
982.70
415.79
417.10
0.31
2
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
589.48
238.12
239.87
0.74
3
เคมีภัณฑ์
579.81
242.24
224.94
-7.14
4
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
666.14
395.88
211.71
-46.52
5
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
406.32
159.87
196.90
23.16
6
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
472.09
175.92
207.77
18.10
7
แผงวงจรไฟฟ้า
260.06
100.42
168.26
67.55
8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
331.97
157.24
98.00
-37.68
9
รถยนต์นั่ง
118.53
51.16
76.45
49.43
10
ผลิตภัณฑ์โลหะ
157.54
69.90
57.41
-17.87
รวม 10 รายการ
4,564.64
2,006.54
1,898.41
-5.39
อื่น ๆ
1,513.01
639.16
691.92
8.25
รวมทั้งสิ้น
6,077.65
2,645.71
2,590.33
-2.09
ที่มา: tradereport.moc.go.th

 

****************************************************

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login