จับชีพจรส่งออกไทย - คิดค้า.com

คิดค้า ขอพาทุกท่านไปสำรวจสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย ให้เข้าใจสถานการณ์การค้า รวมถึงชี้ช่องตลาดและสินค้าที่โดดเด่นด้วยข้อมูลเชิงลึก

ถ้าพร้อมแล้ว เลื่อนลงมาสำรวจกันเลย

ภาคการส่งออกสินค้าถือเป็น
เครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย

การส่งออกสินค้าไทยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถึงร้อยละ 58 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี 2565 ดังนั้น การติดตามสถานการณ์การส่งออกจึงเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของการติดตามภาวะเศรษฐกิจไทย


สำหรับแนวโน้มการส่งออกไทยในปัจจุบัน พบว่ามูลค่าการส่งออกไทย 4 เดือนแรกของ ปี 2567 อยู่ที่ 94,273.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ที่ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ประเทศไทยส่งออกสินค้าอะไร
และส่งออกไปไหน?

จะตอบคำถามนี้ได้ เราจะต้องดูที่ "โครงสร้างการส่งออกสินค้าไทย" ในปัจจุบัน

สินค้าส่งออกหลักของไทย

ส่วนใหญ่เป็น "สินค้าอุตสาหกรรม"
คิดเป็น 79% ของมูลค่าการส่งออกรวม

ตลาดส่งออกหลักของไทย

ส่วนใหญ่อยู่ใน "ภูมิภาคเอเชีย"
คิดเป็น 60% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

สำรวจสินค้าส่งออกไทย

ม.ค. - เม.ย. 2567

คำแนะนำ

เนื่องจากข้อมูลมีขนาดใหญ่ และต้องการการประมวลผลระดับสูง
ขอแนะนำให้รับชมบนคอมพิวเตอร์เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

สำรวจตลาดส่งออกไทย

ม.ค. - เม.ย. 2567

คำแนะนำ

เนื่องจากข้อมูลมีขนาดใหญ่ และต้องการการประมวลผลระดับสูง
ขอแนะนำให้รับชมบนคอมพิวเตอร์เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

สำรวจเชิงลึกเพิ่มเติม

หากท่านสนใจวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออกของไทยเพิ่มเติม กรุณาคลิกหัวข้อที่สนใจ

Login