หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > DITP นำทัพ Character และ Animation ไทยบุกตลาดไต้หวัน

DITP นำทัพ Character และ Animation ไทยบุกตลาดไต้หวัน

เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา นางสาวณัฐิยา สุจินดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) พร้อมด้วยนางสาวอรมดี ปุรผาต กรรมการและปฏิคมสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) นายนพ ธรรมวาณิช กรรมการสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และนายสุมิตร สีมากุล นายกสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) ได้นำคณะผู้ประกอบการในธุรกิจ Character และ Animation ของไทยรวม 12 ราย เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Creative Expo Taiwan ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์และการซื้อขายลิขสิทธิ์ของสินค้า Character ในไต้หวัน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน -1 ตุลาคมนี้ โดยจัดที่ สวน Huashan 1914 Creative Park และ Expo Dome ของไทเป ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก จนทำให้มีจำนวนผู้เข้าชมงานในโซนจัดแสดงทั้งสองแห่งรวมจำนวนมากกว่า 20,000 คนภายในเวลา 1 ชั่วโมงที่เปิดให้เข้าชมงาน

โดยโซนจัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ โซนซื้อขายลิขสิทธิ์ (IP) ของเหล่า Character ทั้งหลายซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมจัดแสดงมากกว่า 540 ราย จาก 7 ประเทศ/พื้นที่ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ และไต้หวัน โดยนางสาวณัฐิยาฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย  และสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ได้นำคณะผู้ประกอบการในธุรกิจ Character และ Animation ของไทยรวม 12 ราย เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมงาน พร้อมจัดการเจรจาธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ/ผู้นำเข้าไต้หวันเพื่อต่อยอดทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบ Collaboration และ Co-production หรือ Outsource รวม 22 ราย โดยมีการจัดเจรจาธุรกิจรวม 118 รอบ เกิดมูลค่าทางการค้าประมาณ 92.5 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการลงนามใน MOU เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง TAGCA กับสมาคมทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน 2 สมาคม คือ Animation & Visual Effects Association และ Asian Virtual Human Association โดยมีผู้ประกอบการ Character ของไทยมาร่วมจัดแสดงในงาน Creative Expo Taiwan ด้วย 3 ราย คือ ARWAMA, GOOD GOOD GOODS และ KAI3

นอกจากนี้ ภายในงาน Creative Expo Taiwan ยังมีสมาคม Character Brand Licensing Association ของญี่ปุ่น ที่ได้นำคณะผู้ประกอบการรวม 13 แบรนด์ มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดย Taiwan Creative Content Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไต้หวันที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรม Digital Contents ได้จัดงานสัมมนา Character IP Forum โดยเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจากไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวม 8 แบรนด์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการทำตลาด Character IP ในต่างประเทศ โดยพิจารณาจากมุมมองด้านแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเอเชีย การพัฒนา IP และการทำตลาดต่างประเทศ รวมถึงการสร้าง Collaboration แบบ Cross Industry  ซึ่งต่างก็ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก

ที่มา : United Daily News / Business Today / Liberty Times (September 26, 2023)

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของ สคต.

ธุรกิจ Digital Contents ของไทย ถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูง กิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ Co-production ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตผลงานแล้ว ยังเป็นการขยายตลาดของผลงานไทยเข้าสู่ตลาดผู้ใช้ภาษาจีนได้โดยง่ายอีกด้วย ผู้ประกอบการไต้หวันส่วนใหญ่ยังเห็นว่า Character ของไทยมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ และสามารถนำไป Collaborate ร่วมกับสินค้าในอุตสาหกรรมอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งไทยมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมายและเป็นที่รู้จักในตลาดไต้หวัน ทั้งที่เป็นขนมทานเล่น อาหารกระป๋อง และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีศักยภาพที่จะช่วยให้ IP ของไทยเข้าสู่ตลาด Character ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login