หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > DigitalBridge คาดว่าจะลงทุน 4 พันล้านริงกิตในภาคโครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซีย

DigitalBridge คาดว่าจะลงทุน 4 พันล้านริงกิตในภาคโครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซีย

DigitalBridge Group เป็นบริษัทที่ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลก ซึ่งจะลงทุนในธุรกิจหลัก 5 ประเภท ได้แก่ศูนย์ข้อมูล เสาสัญญาณเซลล์ เครือข่ายใยแก้ว เซลล์ขนาดเล็กและโครงสร้างพื้นฐาน หลังจากการเข้านายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าบริษัท DigitalBridge Group จะเริ่มลงทุนมากกว่า 4 พันล้านริงกิตในภาคโครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซียภายในสิ้นปี 2566 นี้
การสถิติการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของมาเลเซียนั้นเร็วที่สุดในบรรดาตลาดเกิดใหม่ 5 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกำลังการผลิต 113 เมกะวัตต์ในปี 2565 ซึ่งคิดเป็นสี่เท่าของประเทศไทยซึ่งมาเลเซียดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมุ่งมั่นและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศที่สะอาดและเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการลงทุนในประเทศ ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตของประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

 

ความเห็น สคต.
DigitalBridge Group เป็นบริษัทที่ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลกที่ลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก การเข้ามาลงทุนของบริษัทดังกล่าวจะทำให้โครงสร้างด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าออนไลน์ของมาเลเซียแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตลาดการค้าออนไลน์ในมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าไทย เนื่องจาก มีจำนวนประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 96.8 ของประชากร มีผู้ซื้อออนไลน์มากกว่า 18 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 52 ของทั้งหมด ตลาดการค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ที่เป็นที่นิยมในมาเลเซีย อาทิ Shopee, Lazada, และ AliExpress สินค้าและบริการส่วนใหญ่ที่นิยมเลือกซื้อผ่านออนไลน์ เช่น บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แฟชั่นและความงาม เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้าน
มาเลเซียจึงถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ อีกทั้งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์จากไทยได้รับความเชื่อมั่นและความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ซึ่งสำนักงานฯ มีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จักของชาวมาเลเซียผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดอย่างสม่ำเสมอ

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login