หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ยางพารา

ผู้ใช้งาน

พื้นที่

มิติข้อมูล

แดชบอร์ด
บทวิเคราะห์
ข่าว
วิดีโอ
ไทม์ไลน์
สถานการณ์ยางไทย
โอกาสยางไทย
การแข่งขันยางไทย

คำอธิบายแดชบอร์ดสถานการณ์ยางไทย

สำหรับแดชบอร์ดหน้านี้ จะบอกถึงสถานการณ์การส่งออกยางของประเทศไทยไปประเทศต่างๆ เพื่อดูความต้องการของยางไทยในตลาดโลก และสามารถดูลงรายละเอียดเป็นผลิตภัณฑ์ของยางได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางที่มีความต้องการสูง และกำลังเติบโต เพื่อป้องกันปัญหายางล้นตลาด และเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการ รวมถึงเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับยางไทยอีกด้วย

วิธีใช้แดชบอร์ด

  1. สามารถเลือกปี และเดือนได้จาก Slicer ด้านบนของแดชบอร์ด
  2. สามารถเลือกดูเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สนใจได้จาก Slicer มุมบนขวาของแดชบอร์ด
  3. สามารถคลิกประเทศที่สนใจในแผนที่ได้ เพื่อดูข้อมูลการส่งออกของไทยไปเฉพาะประเทศที่เลือก
  4. สามารถเลือกประเภทของยางเพื่อกรองผลิตภัณฑ์ยางได้

*หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงเทียบเป็นแบบปีต่อปี (YOY) ตัวอย่างเช่น เลือกเดือน 4 ปี 2563 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเดือน 4 ปี 2563 เทียบกับเดือน 4 ปี 2562

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Login