หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ปาล์มน้ำมัน

ผู้ใช้งาน

พื้นที่

มิติข้อมูล

แดชบอร์ด
บทวิเคราะห์
ข่าว
วิดีโอ
ไทม์ไลน์
สถานการณ์ปาล์มไทย
คู่แข่งปาล์ม
โอกาสส่งออกปาล์มไทย
การเปรียบเทียบการใช้น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืช
การใช้น้ำมันปาล์มในรถยนต์ของประเทศไทย

คำอธิบายแดชบอร์ดสถานการณ์ปาล์มไทย

สำหรับแดชบอร์ดหน้านี้ จะบอกถึงสถานการณ์การส่งออกปาล์มของประเทศไทยไปประเทศต่างๆ เพื่อดูความต้องการของปาล์มไทยในตลาดโลก และสามารถดูลงรายละเอียดถึงชนิดของปาล์ม เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกปาล์มตามชนิดที่มีความต้องการสูง และกำลังเติบโต เพื่อป้องกันปัญหาปาล์มล้นตลาด และเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการ รวมถึงเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับปาล์มไทยอีกด้วย

วิธีใช้แดชบอร์ด

  1. สามารถเลือกปี และเดือนได้จาก Slicer ด้านบนของแดชบอร์ด
  2. สามารถเลือกดูเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สนใจได้จาก Slicer มุมบนขวาของแดชบอร์ด
  3. สามารถคลิกประเทศที่สนใจในแผนที่ได้ เพื่อดูข้อมูลการส่งออกของไทยไปเฉพาะประเทศที่เลือก


*หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงเทียบเป็นแบบปีต่อปี (YOY) ตัวอย่างเช่น เลือกเดือน 4 ปี 2563 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเดือน 4 ปี 2563 เทียบกับเดือน 4 ปี 2562

Login