หน้าแรก › ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ทุเรียน

แดชบอร์ด
ดาวน์โหลด
Trade Insight
รายการโปรด
Image Description
การส่งออกทุเรียน
ราคาทุเรียน
การผลิตทุเรียน
โอกาสในการส่งออกทุเรียน

การส่งออกทุเรียน

แดชบอร์ดนำเสนอสถิติการส่งออกทุเรียนและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับหาโอกาสและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการค้าในตลาดต่างประเทศได้อย่างทันท่วงที โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย ภายใต้นโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด

 

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

Login