2

สถานการณ์เศรษฐกิจไทย (ม.ค. – มี.ค. 2562)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ขอเผยแพร่บทวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562

38

การค้าออนไลน์ – โลจิสติกส์ : คู่ดูโอใหม่ยุค 4.0

ความเข้มแข็งของทั้งการค้าออนไลน์และโลจิสติกส์มีผลเกื้อกูลกันและกัน ปัจจุบันการค้าออนไลน์ของไทยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยในปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว 14% จากปีก่อนหน้า สูงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน

5

สนค. แนะเจาะตลาดสินค้าอาหารมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นตลาดส่งออกอาหารที่น่าสนใจเนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศนำเข้าอาหารสุทธิและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีการนําเข้าสินค้าอาหาร 11.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552

1 6 7

Login