4
14
12
4
16
1

สรุปราคาทองคำรายสัปดาห์ (Weekly Gold Price) 4 – 8 พ.ค. 63

ราคาทองคำโลกสัปดาห์นี้ยังทรงตัวในระดับบน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,701 ดอลลาร์ สรอ./ทรอยออนซ์ เพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.1 ส่วนราคาทองคำแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 25,880 บาท ลดจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.1 จากปัจจัยเศรษฐกิจ นักลงทุนซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากมีความกังวลว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอาจกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง และความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศที่มีสัญญาณลบ

1 2 7

Login