หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > ANUGA 2023 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ANUGA 2023 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ANUGA เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อการเจรจาธุรกิจเท่านั้น ในปีนี้งานแสดงสินค้า ANUGA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Koelnmesse Fairground ณ เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี มีผู้เข้าชมงานกว่า 170,000 คน จาก 200 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานมากกว่า 8,000 ราย ใน 11 Hall จากหลากหลายหมวดสินค้าซึ่งแบ่งเป็น 10 หมวด ดังนี้ Fine Food, Frozen Food, Meat & Poultry, Chilled & Fresh Food, Dairy Products, Bread & Bakery, Hot Beverages, Drinks, Organic Products, Out of Home: อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Services) รวมถึงกลุ่มธุรกิจการจัดเลี้ยง (Catering) งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ANUGA จึงเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้สํารวจและอัพเดทเทรนด์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มและเทคโนโลยีด้านอาหารเพื่อโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ

ในงานครั้งนี้ นางสาวชนรรค์ดา สรภักดี  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก ได้เข้าร่วมพิธีเปิด Thailand Pavilion ในงานแสดงสินค้า ANUGA 2023 และได้นำคณะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพบปะหารือกับบริษัท Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading B.V. ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารเอเชียรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ และยังเป็นผู้กระจายสินค้าเอเชียไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป อาทิ เบลเยี่ยม เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก สาธารณรัฐเช็ค เป็นต้น บริษัท Heuschen & Schrouff ยังเป็น Supplier สินค้าอาหารเอเชียให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยุโรป รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตสินค้าเอเชียและร้านอาหารเอเชียในยุโรป บริษัท Heuschen & Schrouff นำเข้าสินค้ามากกว่า 4,600 รายการจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เป็นบริษัทผู้นำเข้าสินค้าอาหารเอเชียที่มียอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ของเนเธอร์แลนด์

นอกจากนี้ นางสาวชนรรค์ดา สรภักดี  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก ยังได้ให้การต้อนรับ นสพ. สรวิศ ธานีโต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และผู้บริการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย ในโอกาสร่วมงาน ANUGA 2023 ที่ Thailand Pavilion ด้วย

ทั้งนี้ สคต. ณ กรุงเฮก ยังได้พบปะหารือกับผู้นำเข้าสินค้าอาหารเอเชียรายใหญ่อีกหลายราย อาทิ Asia Express Food, Oriental Merchant, Sunlee Europe และ UNIDEX เป็นต้น โดยมีแผนที่จะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ในอนาคต

บทวิเคราะห์และความเห็น สคต.

งานแสดงสินค้า ANUGA 2023 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจน คือกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจ HORECA ที่ประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ และธุรกิจรับจัดเลี้ยง ไม่เฉพาะในภูมิภาคยุโรปเท่านั้นแต่ทั่วโลก

ประเทศไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ANUGA ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 26 โดยเข้าร่วมในรูปแบบ Thailand Pavilion หรือคูหาประเทศไทย เพื่อประกาศศักยภาพสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าไทย และเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานได้พบปะผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจ HORECA ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบแนวโน้มตลาด และอัพเดทเทรนด์สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการต่อยอดธุรกิจ สามารถเจาะและขยายตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยในยุโรปและตลาดอื่นๆ ได้มากขึ้น โดยปีนี้ Thailand Pavilion จัดภายใต้ธีม Thailand : Kitchen of the World มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน 140 ราย

ทั้งนี้ ในงานแสดงสินค้า ANUGA มีผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าและผู้กระจายสินค้าทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแสดงในงาน รวมทั้งผู้นําเข้าสินค้าอาหารเอเชียรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ที่เข้าร่วมแสดงในงานด้วยหลายราย จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย หากผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานสหภาพยุโรป ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะสามารถเจาะและขยายตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ไทยมายังเนเธอร์แลนด์และตลาดอื่นๆ ในยุโรปได้มากยิ่งขึ้น ให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่ สคต. ณ กรุงเฮก ได้พบปะหารือกับผู้นำเข้ารายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์หลายรายในงานเดียว เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ในอนาคต

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login