หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > 1.ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าข้าวโพด ฯ พ.ศ. 2564 2.ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า หรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. ๒๕๕๑

1.ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าข้าวโพด ฯ พ.ศ. 2564 2.ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า หรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. ๒๕๕๑

  1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าข้าวโพด ฯ พ.ศ. 2564
1.1corn-เมียนมา-พ.ศ.-๒๕๖๔

1.2corn-เวียดนาม-พ.ศ.-๒๕๖๔-1

1.3corn-เวียดนาม-พ.ศ.-๒๕๖๔

1.4corn-ปากีสถาน

1.5corn-ราชอาณาจักรกัมพูชา-พ.ศ.-๒๕๖๔

1.6corn-อาร์เจนตินา-พ.ศ.-๒๕๖๔

1.7เข้าข้าวโพดจาก-สปป.ลาว-พ.ศ.-๒๕๖๔-ลว-๒๓-มี.ค.-๖๔

2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า หรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. ๒๕๕๑

1.8ประกาศกรมวิชาการเกษตร

1.9ประกาศกรมวิชาการเกษตร-เรื่อง-เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสหรัฐเม็กซิโก-พ.ศ.-๒๕๖๔

Login