หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 การค้าผ่านชายแดนหม่องก๋ายในเวียดนามมีมูลค่า 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 การค้าผ่านชายแดนหม่องก๋ายในเวียดนามมีมูลค่า 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

คณะกรรมการประชาชนเมืองหม่องก๋าย (Mong Cai) ระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าของสินค้าส่งออกและนำเข้าที่ผ่านด่านชายแดนหม่องก๋าย (Mong Cai) ในจังหวัดกว๋างนิงห์มีมูลค่าประมาณ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60.9 ของเป้าหมายในทั้งปี และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

ในช่วงดังกล่าว การเก็บงบประมาณของรัฐที่ด่านชายแดนสูงถึง 1.2 ล้านล้านด่ง (49.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินค้าที่ซื้อขายผ่านด่านชายแดนส่วนใหญ่เป็นสินค้าแปรรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การทำเหมืองแร่ สินค้าเกษตร ผลไม้ และอาหารทะเลสด แห้ง และแช่แข็ง (ล็อบสเตอร์ ปูทะเล ปลา หอยทาก และปลาหมึก)

มีรถบรรทุกผ่านด่านชายแดนชายแดน Bac Luan Bridge II ทั้งหมด 32,569 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 โดยบรรทุกสินค้าเกือบ 535,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในขณะเดียวกัน มีรถบรรทุกผ่านด่านชายแดน Km3+4 Hai Yen มากกว่า 43,200 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.3 โดยมีปริมาณสินค้าอยู่ที่ 583,058 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 138 มีมูลค่ารวม 1,050 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 217 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Km3+4 Hai Yen เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมการนำเข้าและส่งออกผ่านด่านชายแดนหม่องก๋าย (Mong Cai)  ศุลกากรประตูชายแดนหม่องก๋ายได้เสนอแก่คณะกรรมการประชาชนของเมืองใช้แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลไกและนโยบายการจัดการและประสานงานกิจกรรมการนำเข้าและส่งออกอย่างเหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพศุลกากรซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมกิจกรรมการส่งออกทางการเกษตร ป่าไม้ และสัตว์น้ำ ในปี 2566 ผ่านประตูชายแดนระหว่างประเทศหม่องก๋าย ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและระยะยาว นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำในการพัฒนา แก้ไข และเพิ่มเนื้อหาในการตรวจและติดตามผ่านประตูชายแดน ประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่างานบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมการส่งออกสินค้าเกษตรและจัดการขนส่งสินค้าเข้าและออกได้อย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุด

(จาก https://vietnamnews.vn/)

 

ข้อคิดเห็น สคต

เวียดนามมีระบบการขนส่งทางถนนที่ครอบคลุมทุกจังหวัดและเมืองสำคัญทั่วประเทศ และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งช่วยให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ ที่มีชายแดนติดกับเวียดนามเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีน นอกจากเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐฯ แล้ว ในด้านการนำเข้า จีนยังเป็นซัพพลายเออร์เครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบชั้นนำของเวียดนาม ในปัจจุบัน ศุลกากรประตูชายแดนหม่องก๋ายกำลังพยายามนำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ใช้เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมการส่งออกและนำเข้า นอกจากนี้เร่งดำเนินการก่อสร้าง “ประตูชายแดนดิจิทัล” ด้วยรูปแบบการจัดการศุลกากรดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับด่านชายแดนดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการส่งออกและนำเข้าระหว่างจีนและเวียดนามได้เป็นอย่างมาก คาดการณ์ว่าการค้าระหว่างเวียดนามและจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login