หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > โอกาสตลาดสินค้าแบรนด์ตราห้างในสหรัฐฯ

โอกาสตลาดสินค้าแบรนด์ตราห้างในสหรัฐฯ

“เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก EP2 เรื่อง โอกาสตลาดสินค้าแบรนด์ตราห้างในสหรัฐฯ

 

 

  1. สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีการชะลอตัวลงส่งผลกระทบทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีพฤติกรรมระมัดระวังการใช้จ่าย และหันไปเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ตราห้างที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับสินค้าแบรนด์ทั่วไปแต่มีราคาถูกกว่ามากขึ้น โดยปัจจุบันตลาดสินค้าแบรนด์ตราห้างสหรัฐฯ มีมูลค่าทั้งสิ้น 1.08 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคต
  2. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันพิจารณาเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ตราห้าง ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา (ร้อยละ 68) ปัจจัยด้านความคุ้มค่า (ร้อยละ 67) ปัจจัยด้านคุณภาพ (ร้อยละ 30) ปัจจัยด้านรสชาติ (ร้อยละ 26) และปัจจัยด้าน การตอบโจทย์ความต้องการ (ร้อยละ 16) ทั้งนี้ สินค้าแบรนด์ตราห้างที่มีอัตราการขยายตัวสูงในตลาดสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
  3. แต่ละปีไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไปตลาดสหรัฐฯ เป็นมูลค่าสูงมาโดยตลอด แม้ว่าในระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวของไทยจะหดตัวลงเหลือมูลค่าทั้งสิ้น 2.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามแนวโน้มของตลาด แต่ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพสูงของไทยในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ
  4. แนวโน้มการขยายตัวของตลาดสินค้าแบรนด์ตราห้างในสหรัฐฯ เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาศึกษาข้อกำหนดและมาตรฐานของผู้ค้าปลีกรายสำคัญเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้นำเข้า อีกทั้ง การพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องในตลาดยังจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส่งออกได้ในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ทางช่องทางพอดแคส “เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก https://www.youtube.com/watch?v=mSFx-Xxw4B4

 

******************************

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

อ่านข่าวฉบับเต็ม : โอกาสตลาดสินค้าแบรนด์ตราห้างในสหรัฐฯ

Login