หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > โลจิสติกส์ในอินเดียกำลังเติบโต คาดการณ์จะสร้างงานให้กว่า 10 ล้านคนในปี 2027

โลจิสติกส์ในอินเดียกำลังเติบโต คาดการณ์จะสร้างงานให้กว่า 10 ล้านคนในปี 2027

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login