หน้าแรกTrade insightไก่ > โรงงานเนื้อไก่จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจะเปิดในสิงคโปร์ปี 2566

โรงงานเนื้อไก่จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจะเปิดในสิงคโปร์ปี 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/780492/780492.pdf&title=780492&cate=746&d=0

Login