หน้าแรกTrade insight > โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมา 11 เเห่งจาก 19 เเห่งดำเนินการตามปกติ

โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมา 11 เเห่งจาก 19 เเห่งดำเนินการตามปกติ

แม้ว่าความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมาจะมีประมาณ 9,900,000 ตันต่อ 1 ปี แต่ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงาน 11 แห่งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ ตามข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งเมียนมา

ในประเทศเมียนมา มีโรงงานปูนซีเมนต์ 19 แห่งที่ดำเนินการผ่านการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งมี 8 แห่งจาก 19 แห่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเครื่องจักร ทำให้ปัจจุบัน มี 11 โรงงานที่สามารถดำเนินการได้

โรงงานเหล่านี้ผลิตปูนซีเมนต์ได้ถึง 8,123,570 ตันในปีงบประมาณ 2565-2566 และสามารถตอบสนองความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมาได้ อ้างอิงจากองค์กรอุตสาหกรรมหนักแห่งที่ 2

โรงงานปูนซีเมนต์บางแห่งปิดชั่วคราวเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานและการขยายอุปกรณ์ใหม่

ประเทศเมียนมา สามารถผลิตปูนซีเมนต์ได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ในบรรดาโรงงานปูนซีเมนต์ที่อยู่ในประเทศเมียนมา 19 แห่ง โรงงานบางแห่งมีเครื่องจักร 5 เครื่องที่สามารถผลิตปูนซีเมนต์ได้ตั้งแต่ 5,000 ตันขึ้นไป เครื่องจักร 9 เครื่องที่สามารถผลิตได้ระหว่าง 1,000 ถึง 5,000 ตัน และเครื่องจักร 13 เครื่องที่สามารถผลิตได้น้อยกว่า 1,000 ตัน

รัฐบาลมีโรงงานปูนซีเมนต์ 3 แห่ง โดยโรงงาน 2 แห่งหยุดการผลิตเนื่องจากการใช้พลังงานและ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดลดลง

จากข้อมูลดังกล่าว ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะดำเนินการเพื่อให้โรงงานสองแห่งนี้สามารถดำเนินกิจการได้

********************************************

Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login