หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > โครงการ SMEs Pro-active อนุมัติเงินสนับสนุนเพิ่มอีก 30 ล้านบาท พร้อมขยายเวลาปิดรับสมัครงาน Ambiente, Frankfurt จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

โครงการ SMEs Pro-active อนุมัติเงินสนับสนุนเพิ่มอีก 30 ล้านบาท พร้อมขยายเวลาปิดรับสมัครงาน Ambiente, Frankfurt จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

โครงการ SMEs Pro-active อนุมัติเงินสนับสนุนเพิ่มอีก 30 ล้านบาท พร้อมขยายเวลาปิดรับสมัครงาน Ambiente, Frankfurt จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ประชุมได้อนุมัติวงเงินประมาณ 30 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 155 ราย ที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในต่างประเทศกว่า 70 กิจกรรม ทั้งกิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศและกิจกรรมการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ B2B (Cross-Border
e-Commerce) ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ให้การสนับสนุนทั้งหมด 3 แพลตฟอร์ม ครอบคลุมผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลก ได้แก่ 1. Alibaba 2. KlangOne และ 3. HKTDC
ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่ๆ ในตลาดที่น่าสนใจ เช่น งาน Saudi Pet & Vet Expo และงาน The Saudi Food Show งานอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงและงานอาหารในประเทศซาอุดีอาระเบีย และงาน Ghana Agrofood งานสินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ในประเทศกานา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาวันปิดรับสมัครสำหรับงาน Ambiente, Frankfurt ไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เนื่องจากในปี 2567 มีการเลื่อนการจัดงานเร็วขึ้น (26 – 30 มกราคม 2567) ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ ไม่ทัน
โครงการ SMEs Pro-active เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ที่มุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย โดยการสนับสนุนให้ SMEs สามารถขยายช่องทางในตลาดต่างประเทศด้วยตนเองได้มากขึ้น สำหรับการดำเนินโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562 – 2567) โครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไปแล้วมากกว่า 3,000 ราย เข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดต่างประเทศกว่า 1,000 กิจกรรม
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 20,000 ล้านบาท
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในรูปแบบต่างๆ ในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง โดยขณะนี้เป็นการเปิดรับสมัครสำหรับรอบการพิจารณาที่ 4/2566 (62) สำหรับกิจกรรมที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2567
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https:// smesproactive.ditp.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 250 77783 หรือ 0 2507 7786
*******************************************
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กันยายน 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login