หน้าแรกTrade insight > โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพะโค (สะพานทันลยินแห่งที่ 3) และโครงการสะพานมิตรภาพเมียนมา-เกาหลี (สะพานดาล่า)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพะโค (สะพานทันลยินแห่งที่ 3) และโครงการสะพานมิตรภาพเมียนมา-เกาหลี (สะพานดาล่า)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ประธานสภาบริหารแห่งรัฐ และนายกรัฐมนตรีเมียนมา ได้ตรวจความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพะโค (สะพานทันลยินแห่งที่ 3)  และโครงการสะพานมิตรภาพเมียนมา-เกาหลี (สะพานดาล่า) ในเมืองย่างกุ้ง

นาย U Myo Thant รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง รายงานต่อพล.อ.อาวุโส เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการ ความพร้อมของเทคนิคการก่อสร้างสะพานและมาตรการควบคุมคุณภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการสะพานข้ามแม่น้ำพะโค (สะพานทันลยินแห่งที่ 3) ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมอำเภอตาเกต้า และอำเภอทันลยิน

พล.อ.อาวุโส กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ นายพลอาวุโสยังเรียกร้องให้โครงการเสร็จสิ้นทันเวลาพร้อมตรวจความคืบหน้าของโครงการและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

หากโครงการนี้เสร็จสิ้น โครงการสะพานข้ามแม่น้ำพะโค (สะพานทันลยินแห่งที่ 3) จะสามารถลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดจากสะพานทันลยินแห่งที่ 1 ได้ จนถึงเศรษฐกิจพิเศษติลาวา อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในอำเภอทันลยิน อำเภอเจ้าตาน อำเภอคะยาน และอำเภอโตงกว้า ในภาคย่างกุ้ง เนื่องจากธุรกิจที่เติบโตของนักธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ จะช่วยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา และอำเภอทันลยินและสามารถใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเชื่อมโยงถนนไปยังเมืองพะอัน และเมืองเมียวดี ซึ่งจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยง เช่นเดียวกับการคมนาคมระหว่างประเทศในภูมิภาคก็จะดีขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากการก่อสร้างสะพานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้วิศวกรชาวเมียนมาจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​และช่วยพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสการทำงานให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย

นาย Myo Thant รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง ได้รายงานต่อท่านนายพลอาวุโส เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านนายพลอาวุโสในการตรวจเยี่ยมการสร้างสะพานมิตรภาพเมียนมา-เกาหลี (ดาล่า) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ความสมบูรณ์ของตอม่อสะพาน มาตรการควบคุมคุณภาพที่สะพาน สถานที่ทำงาน ความปลอดภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

********************************************

 Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login