หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > แนวโน้มเศรษฐกิจของมาเลเซียคาดว่า GDP จะเติบโตขึ้นที่ร้อยละ 4.5 ในปี 2567

แนวโน้มเศรษฐกิจของมาเลเซียคาดว่า GDP จะเติบโตขึ้นที่ร้อยละ 4.5 ในปี 2567

ที่มา : สำนักข่าว The Star

Socio-Economic Research Centre (SERC) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและสังคมของมาเลเซียได้เปิดเผยผลการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 4.5 โดยได้แรงหนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการการบริโภคภายในประเทศและการฟื้นตัวของการส่งออก โดยมาเลเซียมีตัวเลขการเติบโตของ GDP ที่ ร้อยละ 3.9 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566

SERC ยังระบุเพิ่มเติมในรายงานว่า ตลาดแรงงานคาดว่าจะรักษาสภาพการจ้างงานเต็มรูปแบบด้วยอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 3.3 ในปี 2567 และอัตราค่าจ้างที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 5

อีกปัจจัยหนึ่งคือการเริ่มบังคับใช้ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำในกาซื้อสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า RM500 ทางออนไลน์จากต่างประเทศและภาษีสินค้ามูลค่าสูงระหว่างที่ร้อยละ 5 – 10 ที่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2567 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในตลาดค้าปลีกระดับไฮเอนด์

ในส่วนของอัตราการใช้จ่ายของผู้บริโภคในมาเลเซียนั้น SERC ได้ระบุว่าผู้บริโภคเริ่มใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่าย ปัจจัยด้านค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงของเงินเฟ้อ ขอบเขตภาษีบริการขยายตัวด้วยอัตราเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8 จากร้อยละ 6 และปัจจัยอื่นๆ

 

นอกจากนี้ SERC ยังกล่าวถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจ Iskandar Malaysia และความร่วมมือระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮร์-สิงคโปร์ (JS-SEZ) ที่หลากหลายและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาที่แข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืนของมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยการดึงดูดการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดน และเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ

 

ความคิดเห็น สคต.

          Socio-Economic Research Centre (SERC) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและสังคมของมาเลเซียได้เปิดเผยผลการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 4.5 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการการบริโภคภายในประเทศและการฟื้นตัวของการส่งออก อีกทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลง JS-SEZ ระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์ในการร่วมกันจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮร์ – สิงคโปร์ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของมาเลเซียให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น สำนักงานฯ มีความเห็นว่า มาเลเซียถือเป็นตลาดส่งออกที่มีความน่าสนใจในการส่งออกสินค้า ทั้งนี้ ประชากรชาวมาเลเซียมีรายได้และกำลังซื้อที่สูงเป็นลำดับต้นๆ ในอาเซียน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้ามายังมาเลเซียควรศึกษาตลาดและข้อบังคับ กฎหมายการค้า อย่างละเอียดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งออก

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : แนวโน้มเศรษฐกิจของมาเลเซียคาดว่า GDP จะเติบโตขึ้นที่ร้อยละ 4.5 ในปี 2567

Login