หน้าแรกTrade insight > แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าในจีน

แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าในจีน

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าในประเทศจีน วัตถุดิบต้นน้ำส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมรองเท้าในจีน ได้แก่ เครื่องหนัง ผ้าสิ่งทอ ยางพารา และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น อุตสาหกรรมกลางน้ำ เป็นการประกอบรองเท้าสำเร็จรูป และอุตสาหกรรมปลายน้ำ เป็นการจำหน่ายรองเท้าสู่มือผู้บริโภค ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

ยางพาราเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิตรองเท้า โดยยางสังเคราะห์เป็นประเภทยางที่มีสัดส่วนในการผลิตมากที่สุด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำมาผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงรองเท้า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมผลิตยางสังเคราะห์ในประเทศจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีวัตถุดิบมากพอในการรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมรองเท้า โดยในปี 2565 จีนมีปริมาณการผลิตยางสังเคราะห์สูงถึง 8.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 YoY

รองเท้าถือเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้าน ส่งผลให้รายได้และกำลังซื้อของผู้คนถูกยกระดับสูงขึ้น ขนาดตลาดอุตสาหกรรมรองเท้าก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด ในปี 2563 ทำให้ขนาดอุตสาหกรรมรองเท้าทั่วโลกลดลง แต่จากการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของอุตสาหกรรมรองเท้าทั่วโลกเริ่มค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น ในปี 2564 ขนาดของอุตสาหกรรมรองเท้าทั่วโลกอยู่ที่ 346,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 YoY และคาดว่า ในปี 2566 ขนาดของอุตสาหกรรมรองเท้าทั่วโลกจะสูงถึง 445,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในด้านของโครงสร้างตลาด ประเภทรองเท้าหนังและร้องเท้ากีฬาครองสัดส่วนในตลาดโลกสูงสุด โดยในปี 2564 ประเภทรองเท้าหนังครองสัดส่วนถึงร้อยละ 33.8 และร้องเท้ากีฬาครองสัดส่วนร้อยละ 32.2 ของประเภทร้องเท้าทั้งหมด

ด้วยการยกระดับการบริโภคของผู้คนในประเทศจีน ผู้คนมีรายได้และกำลังซื้อสูงขึ้น ส่งผลให้ขนาดตลาดรองเท้าในประเทศยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างมั่นคง ในขณะเดียวกัน ด้วยการตระหนักถึงด้านสุขภาพของผู้คนที่เพิ่มขึ้น บวกกันการสนับสนุนด้านการออกกำลังกายของภาครัฐ ส่งผลให้ผู้คนกระตือรือร้นในการออกกำลังเพื่อสุขภาพมากขึ้น ตลาดรองเท้ากีฬาในประเทศจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2565 ขนาดตลาดรองเท้ากีฬาในจีนสูงถึง 362,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 YoY และขนาดตลาดรองเท้าโดยรวมในจีนอยู่ที่ 450,200 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.6 YoY

สถานการณ์ขนาดตลาดสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้ากีฬาในจีนปี  2558-2565

ที่มา : www.huaon.com

เมื่อระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น แนวคิดด้านการบริโภคก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ฟังก์ชั่นในการใช้งาน ความเป็นแฟชั่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลายเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ารองเท้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน รองเท้ากีฬาที่คำนึงถึงการรอบรับอุ้งเท้า เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา ยืดหยุ่นนุ่มสบายไม่ทำให้เท้าบาดเจ็บ รองรับการกระแทก ระบายอากาศ น้ำหนักเบา และมีความทนทานในการใช้งาน เป็นต้น มักจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้บริโภคไม่ได้พิจารณาแต่การออกแบบใช้งานของรองเท้าอย่างมืออาชีพเพียงเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับองค์ประกอบแฟชั่นและการออกแบบอีกด้วย แนวโน้มในการพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้า นอกจากจำเป็นต้องคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานแล้ว ยังต้องขยับเข้าใกล้กับแนวโน้มแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : ในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมรองเท้าในจีนมีการพัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเเบรนด์รองเท้าที่มีชื่อเสียง อาทิ บริษัท Anta Sports Products Ltd  บริษัท 361 Degrees International Ltd และ บริษัท Septwolves Co Ltd. เป็นต้น ที่สินค้าได้รับการยอมรับในระดับสากล อำเภอจิ้นเจียง เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยนได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองแห่งผู้ผลิตรองเท้าของจีน” กว่าร้อยละ 20 ของการผลิตรองเท้ากีฬา ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก ประกอบไปด้วยโรงงานผลิตรองเท้า มากกว่า 2,000 แห่ง ผลิตรองเท้ากีฬาจำนวน 1.57 พันล้านคู่ต่อปี ซึ่งขนาดของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าของอำเภอจิ้นเจียงสูงถึง 300,000 ล้านหยวน เมืองจิ้นเจียงเป็นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย เครือข่ายการจัดจำหน่าย ของอุตสาหกรรมรองเท้า เสื้อผ้ากีฬา รองเท้าเด็ก รองเท้าแตะ ทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม และยังได้สนับสนุนการเพิ่มนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม มณฑลฝูเจี้ยน จึงมีการนำเข้าส่วนประกอบในการทำรองเท้าในห่วงโซ่การผลิตต้นน้ำ และกลางน้ำอย่าง ยางพาราสำหรับทำพื้นรองเท้า เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในการทำรองเท้าจากไทยเพื่อใช้ผลิตใช้ทั้งในประเทศรวมถึงการส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย

ที่มา:

https://m.huaon.com/detail/893340.html

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login